God, onze Vader
wij danken u voor Pater Damiaan.
Om Jezus, Uw Zoon, in alles te volgen
is hij naar Molokai gegaan, naar de uitgestoten lepralijders.
Hij is er één van hen geworden, tot in de dood toe.
Daardoor heeft hij ze hun menswaardigheid teruggeschonken
en weer toekomst gegeven.
In hem is duidelijk geworden hoezeer Gij alle mensen liefhebt.
Nu vragen wij U:
moge Uw Geest ons bewegen om in Damiaans voetspoor te gaan,
en moge zijn geloof het onze worden.
Leer ons oog en hart te hebben
voor mensen die niet meetellen of buitenspel zijn gezet.
Laat hen door ons ontdekken wie Gij zijt.
Doe mensen opstaan die dezelfde weg gaan
die hij is gegaan.
Dit vragen wij U, goede God,
die ons blijft liefhebben,
vandaag, en alle dagen,
tot in eeuwigheid.
Amen.

Gebed van de Paters en Zusters der Heilige Harten