Het Damiaanmuseum in Tremelo en het Damiaancentrum in Leuven bewaren een gevarieerde collectie van allerlei Damiaan gerelateerde documenten, voorwerpen, publicaties en kunstwerken. Deze collectie is onder meer ontsloten via de website van erfgoedplus :

Hoewel onze collectie al behoorlijk omvangrijk is, groeit ze nog steeds aan. Regelmatig vinden pakketten met de meest diverse inhoud hun weg naar het Damiaancentrum in Leuven. Heel vaak bevatten ze documentatiemateriaal of publicaties die al in de collectie aanwezig zijn. Voor dit materiaal zoeken we dan een passende herbestemming. Maar regelmatig zitten er ook dingen tussen, die een waardevolle en interessante aanvulling zijn op onze collectie, die het verdienen om bewaard en ontsloten te worden en die in de toekomst zeker bruikbaar zijn om Damiaans verhaal levendig te houden.

Damiaan op een boomstam

Zo bevatte de schenking van Jef De Veuster twee gekende Damiaanbiografieën van Vital Jourdan en Steven Debroey, enkele oude postkaarten, knipsels en twee herdenkingsmunten die al in de collectie aanwezig zijn. Onze aandacht werd echter onmiddellijk getrokken door een decoratieve boomstamschijf (zie foto hieronder) waarop een postkaart van het Damiaanmuseum gecombineerd werd met een portret van Damiaan en een kleurrijke landschapsschildering. Dit type object, waarvan we het bestaan niet eens wisten, is een erg waardevolle aanwinst voor onze collectie.

Copyright Damiaan Vandaag

Blik van binnenuit

Rita De Laet droeg heel wat documentatie en archief van haar vader Jan De Laet (+2011) over. Als journalist bij de VRT en vrijwillig gids in het Damiaanmuseum speelde hij een belangrijke rol bij de vieringen van de 100ste verjaardag van het overlijden van Damiaan (1989) en de zaligverklaring (1994-1995). Zijn persoonlijke dia’s van deze vieringen en van een bezoek aan Molokaï zijn zeer interessant. Een brief aan hem van pater Arsène Daenen, in 1994 pastoor op Molokaï, geeft een interessante inkijk van binnenuit over de directe impact van de aanstaande zaligverklaring op de nederzetting van Molokaï.

Copyright Luc Behets – Damiaan Vandaag

T-shirts

In de schenking van Gust Vandevelde trokken twee T-shirts onze aandacht. Beide T-shirts zijn tastbare herinneringen aan Damiaanvieringen die ondertussen al meer dan 25 jaar achter ons liggen. Een groen T-shirt werd gedragen door de vrijwilligers bij de viering van de 100ste verjaardag van Damiaan in 1989. Het andere T-shirt was bestemd voor de medewerkers van de Damiaanevocatie in Tremelo in 1994.

Help ons

Heb je zelf Damiaanmateriaal waarvan je je afvraagt of het de moeite waard is om het te bewaren of wens je zelf een schenking te doen, neem dan zeker contact op met ons via info@damiaanvandaag.be of 016 31 63 68. Met dank aan alle gulle schenkers!

Met dank aan alle gulle schenkers