André Bruneel werd geboren in Schuiferskapelle bij Tielt (West-Vlaanderen) op 26 oktober 1920. Na zijn middelbare studies aan het Damiaancollege in Kortrijk en Aarschot trad hij in 1940 in bij de paters van de Heilige Harten. Op 8 oktober 1944 legde hij zijn eeuwige geloften af en op 23 maart 1947 werd hij tot priester gewijd.

Tijdens zijn beroepsleven nam André talrijke taken op binnen de Congregatie. Hij was professor liturgie, theologie en dogma in Zandhoven en Vaalbeek. Hij was achtereenvolgens overste van de gemeenschappen van Zandhoven, Tremelo en Leuven. Daarnaast was hij herhaaldelijk provinciaal vicaris, provinciaal raadslid en assistent van pater provinciaal.

Van 1976 tot 1987 was André als aalmoezenier verbonden aan de Eeuwfeestkliniek in Antwerpen. Nadat hij in 1987 officieel met pensioen ging, werd hij aangesteld als verantwoordelijke van de kloostergemeenschap in Zandhoven. Daarnaast bleef hij pastoraal nog erg actief en zorgde voor de weekendvieringen in het domein Hooidonk. In 2010 verhuisde André naar een serviceflat in Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Zandhoven. Ook hier probeerde hij zijn medebroeders en medebewoners nabij te zijn. Aandacht en bezorgdheid voor zijn medemens typeerden André.

Tot op het einde van zijn rijk gevuld leven bleef hij belangstelling hebben voor het reilen en zeilen van de Congregatie. Bij de viering van zijn 80 jaar professie vroeg hij, uit eigen initiatief, zijn gelofte te mogen hernieuwen.
Na een korte ziekte overleed André op donderdag 4 november 2021, 101 jaar oud. De uitvaartdienst vond plaats in de Sint-Amelbergakerk in Zandhoven. André werd begraven op het kerkhof van Zandhoven, waar nog achttien medebroeders hun laatste rustplaats hebben gevonden.

Copyright Damiaan Vandaag