Lepra is een eeuwenoude bacteriële infectieziekte die vandaag kan genezen worden. Laattijdige diagnose leidt echter nog steeds tot verminking, handicap en sociale uitsluiting. De misvattingen, vooroordelen en angsten over de ziekte blijven talrijk en hardnekkig. Jaarlijks krijgen nog meer dan 200.000 mensen in ongeveer 116 landen te horen dat ze lepra hebben. Vier miljoen mensen leven wereldwijd met de blijvende verminkingen en handicaps door lepra veroorzaakt. Zeker 130 wetten en regels discrimineren ook vandaag nog mensen met lepra in talrijke landen.

Daarom startte Yohei Sasakawa in 2006 met deze Wereldwijde Oproep die jaarlijks samengaat met de Wereldlepradag eind januari. Vanuit Japan speelt Sasakawa een uiterst belangrijke rol in de wereldwijde strijd tegen lepra en tegen de stigmatisering en uitsluiting van mensen met lepra. Bij de Wereldgezondheidsorganisatie is hij de Japanse pleitbezorger en ambassadeur voor een Wereld zonder Lepra. De Japanse filantropische Nippon Stichting, met Yohei Sasakawa als voorzitter, ontpopte zich tot één van de hoofdsponsors van het internationale lepraprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Net als de Nippon Stichting focust ook de Japanse Sasakawa Gezondheidsstichting zich op de strijd tegen lepra en het sociale stigma. In deze Wereldwijde Oproep slaan Yohei Sasakawa, de Nippon Stichting en de Sasakawa Gezondheidsstichting de handen in elkaar voor een wereld zonder lepra, stigmatisering en uitsluiting. Ze pleiten voor een wereld waarin ieders waardigheid en fundamentele rechten worden gerespecteerd. Samen roepen ze personen, organisaties en instellingen wereldwijd op om deze oproep kracht bij te zetten, te onderschrijven en verder te verspreiden. En dat willen we vanuit Damiaan Vandaag ook doen. In de geest van Damiaan onderschrijven we deze oproep en spreken we ons uit tegen discriminatie en uitsluiting.

Voor de oproep: De Wereldwijde Oproep tegen Stigmatisering en Uitsluiting Mensen met Lepra

Steun de oproep! Voor meer info, klik hier