Meer dan ooit ervaren we in deze coronatijden hoe waardevol het is om niet ziek maar gezond, niet alleen maar verbonden te zijn. Verbondenheid was ook de levenskracht van Damiaan, ook nu nog een blijvende bron van inspiratie en engagement. Solidariteit was en is ook jou niet vreemd. Solidariteit gaf en geeft het Damiaanmuseum de mogelijkheid om het levensengagement van Damiaan hedendaags te vertalen en vorm te geven. Vandaag nodigen we je uit om samen met het museumteam verder gestalte te geven aan deze zo noodzakelijke solidariteit.

Nieuwe projecten

Het Damiaanmuseum kan immers niet zonder jouw steun. Help ons om volgende projecten te realiseren:

  • Het Damiaanerfgoedportaal

Het Damiaanerfgoedportaal is een meertalig platform dat fungeert als digitale bewaarplaats, digitale leeszaal, digitale tentoonstellingsruimte en digitale educatieve ruimte. Het portaal beoogt een breed en gevarieerd publiek van onderzoekers, erfgoedgeïnteresseerden en scholen. In eerste instantie willen we via dit portaal eigen erfgoedcollecties digitaal bewaren (zoals bv. de originele brieven van Damiaan), presenteren, raadpleegbaar maken en aanwenden voor educatieve pakketten, workshops en tentoonstellingen, in samenwerking met instellingen en organisaties uit binnen- en buitenland. Zo verbreden we het nationaal en internationaal netwerk van geïnteresseerden en sympathisanten en bevorderen we de interesse in Damiaan en aanverwante thema’s. Op deze manier draagt dit Damiaanerfgoedportaal bij aan de verspreiding van Damiaans verhaal en waarden die verankerd liggen in zijn erfgoed. Om dit portaal te realiseren, zijn we nog op zoek naar 10.000 euro. Dat bedrag zal besteed worden aan de uitbouw en lancering van het portaal.

Copyright Damiaan Vandaag

  • Educatief aanbod voor de eerste en tweede graad van het lager onderwijs

Speciaal voor leerlingen van de eerste en tweede graad van het lager onderwijs werkt het Damiaanmuseum, in samenwerking met bureau Mastiek/BAMM, gespecialiseerd in kunst- en erfgoededucatie en drager van het WATWAT-label voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie, een nieuw educatief aanbod uit. Dit aanbod bestaat uit een voorbereiding in de klas, een interactief programma (workshops) in het museum en een verwerking nadien in de klas. De leerlingen maken op verrassende en interactieve wijze kennis met de figuur van Damiaan en hoe hij eigentijdse waarden als openheid, dialoog, gastvrijheid, respect, empathie en solidariteit belichaamde. Ze ontdekken ook hoe ze vandaag in zijn voetsporen kunnen gaan. Vertrekkend van de actuele (vakoverschrijdende) eindtermen, leerplannen en leerdoelen staat het denken (kennis, inzicht en reflectie), het doen en beleven (vaardigheden) centraal, met oog voor de diversiteit van de klasgroep. Om dit educatief aanbod te realiseren, zijn we nog op zoek naar 5.000 euro. Dat bedrag zal besteed worden aan de inhoudelijk uitwerking en vormgeving (concept en realisatie) van dit aanbod.

Copyright Lander Loeckx

Jouw steun

Je kan het Damiaanmuseum en deze projecten steunen door een gift te doen op de rekening van het Fonds Vrienden van het Damiaanmuseum, beheerd door de Koning Boudewijnstichting:

BE10 0000 0000 0404
BPOTBEB1
Gestructureerde mededeling: ***017/0480/00075***
Giften vanaf 40 € per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)

Je kan ook online doneren via volgende link, klik hier 

Door te doneren steun je niet enkel bovenstaande projecten, maar ben je ook Vriend van het Damiaanmuseum. Alle Vrienden van het Damiaanmuseum zijn echte ambassadeurs. Vrienden geven gestalte aan Damiaans waarden van verbondenheid, respect en solidariteit. Ze promoten de figuur van Damiaan en steunen het Damiaanmuseum in de realisatie van zijn projecten.
Behalve een fiscaal voordeel (bij giften vanaf 40 euro), houden wij je graag via een exclusieve nieuwsbrief op de hoogte van de museale werking voor en achter de schermen. Je ontvangt van ons ook exclusieve aankondigingen en uitnodigingen voor activiteiten en evenementen.

Alvast hartelijk dank voor jouw steun!

Bart Massart
Voorzitter van Damiaanmuseum vzw

Sonia Crabbé
Secretaris-penningmeester van Damiaanmuseum vzw

Copyright Bailleul Ontwerpbureau

Download hier bovenstaande project- en betaalinfo: DaMu_sponsorbrief21_projecten_betaalinfo