Pater Damiaan (1840-1889) leefde dan wel twee eeuwen geleden, toch blijft zijn boodschap van verbondenheid, respect en solidariteit over grenzen heen brandend actueel. Ook vandaag inspireert Damiaan heel wat mensen en organisaties wereldwijd om actief werk te maken van een menswaardige en solidaire samenleving waar iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt ongeacht afkomst, huidskleur, geaardheid, godsdienst of levensovertuiging.

De Damiaanprijs

De Damiaanprijs zet mensen en organisaties in de kijker die zich dagelijks in de geest van Damiaan inzetten voor mensen in nood en steekt hen een hart onder de riem. Niet zozeer de grote organisaties of initiatieven wil de Damiaanprijs onder de aandacht brengen maar eens te meer die groepen van mensen of organisaties die in de schaduw bergen verzetten en grenzen verleggen voor hun medemensen in nood. De Damiaanprijs beloont zo in de geest van Damiaan organisaties die door hun inzet meer dialoog, respect, verbondenheid en solidariteit teweegbrengen tussen mensen, jong en oud, ziek en gezond.

Damiaan Vandaag, het Damiaanproject van de Vlaamse en Nederlandse tak van de Congregatie van de Heilige Harten, reikt voortaan jaarlijks deze Damiaanprijs uit aan een organisatie of een project als erkenning voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen in nood. De prijs is een Damiaankunstwerk van de hand van beeldhouwer Willy Peeters.

Copyright Damiaan Vandaag

Nomineer jouw organisatie of project

De voorbije jaren ging de Damiaanprijs achtereenvolgens naar De Stem van Ons Geheugen (2016), de Sint-Michielsbeweging (2017), het Vluchtelingenhuis Leuven (2018), het Vluchtelingenproject Zeebrugge (2019) en de Scoutsgroep Akabe Heverlee (2020/2021).

Wie de volgende Damiaanprijs krijgt, staat nog niet vast.

Help ons mee een goede keuze te maken door zelf een organisatie of project te nomineren.

Bezorg ons vóór 1 maart 2022 de naam en contactgegevens van de organisatie of het project en een korte motivatie (enkele regels) waarin je uitlegt waarom die organisatie of dat project de prijs verdient.

Nominaties kan je doorsturen naar info@damiaanvandaag.be of naar Damiaan Vandaag, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven.

Normaal gezien vindt de plechtige uitreiking van de Damiaanprijs plaats op zondag 8 mei 2022 om 12.00u in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven.

Copyright Damiaan Vandaag