Op 1 januari 2022 overleed in Charleroi pater Edouard Brion. Zijn leven lang was hij bezield door pater Damiaan, over wie hij enkele zeer waardevolle boeken schreef.

Edouard werd geboren in Graide in de provincie Namen op 23 april 1937. Na zijn middelbare schooltijd aan het klein seminarie in Waudrez begon hij in 1954 aan zijn noviciaat in Tremelo. Hij werd geprofest op 8 september 1955. Na zijn studies klassieke en romaanse filologie aan de universiteit van Leuven legde hij op 1 november 1961 zijn eeuwige geloften af. Op 1 april 1962 werd hij tot priester gewijd.

Van 1962 tot 1970 was hij verbonden aan het Damiaaninstituut van Suarlée als leraar in de poësis en retorica. Nadat Wallonië een eigen religieuze vice-provincie was geworden, werd hij in 1969 verantwoordelijk voor de vorming van de jonge religieuzen en in 1970 vice-provinciaal. Van 1976 tot 1980 werd hij lid van het generaal bestuur, maar hij bleef wonen in Brussel.

Tussen 1980 en 1982 verbleef hij als secretaris van de bisschop in het Congolese bisdom Kole. Hier vond hij de tijd voor geschiedkundige opzoekingen en publicaties over de geschiedenis van het bisdom Kole en van de missie van de paters van de Heilige Harten. Het 100-jarige jubileum van Damiaans overlijden in 1989 en daarna de zaligverklaring in 1995 waren voor hem een gelegenheid voor het schrijven van twee Damiaanboeken : Brieven uit Molokai (1988/1989) en Als een boom aan de kant van het water. Pater Damiaan van Molokai, apostel van de melaatsen (1840-1889) (1994/1996). Zijn belangstelling voor geschiedenis en voor Damiaan maakte van hem een specialist in missiegeschiedenis en als zodanig was hij lid van CREDIC (Centre de Recherche et d’Echange sur la Diffusion et l’Inculturation du Christianisme).

In 1994 werd hij opnieuw lid van het generale bestuur van de paters van de Heilige Harten. In 2000 keerde hij terug naar Charleroi en bleef er tot aan zijn overlijden op 1 januari 2022. In de geest van Damiaan was hij heel zijn leven sterk maatschappelijk geëngageerd als passioneel voorvechter van rechtvaardigheid en als stichtend lid van de Christelijke Vredesbeweging.