God, onze Heer
woorden en daden van liefde
en barmhartigheid
hebt Gij ons getoond
in en door het leven van
pater Damiaan.

Uw Zoon Jezus,
onze Heiland en Verlosser,
uw voorbeeld aan de mens getrouw,
heeft hij niet
voor zichzelf geleefd
maar voor anderen.

Geheel heeft hij zich gegeven
aan zijn melaatse medemens:
hij bracht vertroosting
waar anderen leden,
hoop waar wanhoop heerste,
zorgende liefde waar anderen
achteloos voorbijgingen.

Leer ons, wij bidden U,
zoals pater Damiaan
de zorg voor de gekwetste medemens
in het hart dragen, getuigend in woord en daad
van de Liefde die Gij zijt.
Amen

Paul Macken, pater van de Heilige Harten, in Mensen Onderweg, jrg. 111 (2009): nr. 6, juli –augustus

Meer Damiaangebeden vind je op de Damiaaninspiratiepagina’s, klik hier

Leerlingen Damiaaninstituut Aarschot