Begin 2022 publiceerde Radoslaw Ziezio, pater van de Heilige Harten, een nieuw Damiaanboek in het Pools met de titel Heilige Damiaan, apostel voor de melaatsen van Molokai. Geschiedenis van Pater Damiaan De Veuster SSCC (in vertaling). Voor zijn boek putte Ziezio uit de brieven van Damiaan, uit ander archiefmateriaal bewaard in het archief van de Congregatie van de Heilige Harten in Rome, uit hagiografische studies. De auteur wil het werkelijke leven van Damiaan reconstrueren. Daarbij ligt de klemtoon vooral op Damiaan als religieus, priester en missionaris, die vanuit zijn geloof volledig gehoorzaamt aan zijn goddelijke roeping en zijn leven geeft voor de mensen van Molokai.

Bron: ssccpicpus