Na het ‘corona-uitstel’ van twee jaar was het dan eindelijk zo ver. Op donderdag 24 maart 2022 vierde GrenzenbewegenLeuven zijn tiende verjaardag. Het stadhuis van Leuven had speciaal de deuren geopend om de leden van de interlevensbeschouwelijke dialooggroep en een vijftigtal genodigden te ontvangen. Na een woord van welkom door Lydia Van Hirtum (Beweging.net), secretaris van Grenzen Bewegen, opende dominee Ernst Veen van de verenigde protestantse gemeenschap, de zitting. Hij baseerde zich op genesis 1, 26: “God sprak: ‘Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis”. Het gaat in heel de Bijbel over die mensen. Er is geen sprake van rassen, religies of filosofische opvattingen. Wij zijn allemaal mensen zonder onderscheid. Zo is het van meet af aan gewild en daar gaat het om. Namens het Leuvens stadsbestuur sprak mevrouw Lalynn Wadera, schepen van onderwijs, economie, groen en diversiteit, over het belang van respect en verdraagzaamheid in een stad met zo’n 170 verschillende nationaliteiten.

De hoofdbrok van de avond bestond uit een knappe PowerPoint presentatie over 10 (in feite 12) jaar GrenzenbewegenLeuven (GBL). Die werd uitgebreid van commentaar voorzien door Lydia Van Hirtum. Zij bleef stilstaan bij het ontstaan (een initiatief van de paters van de Heilige Harten), de inspiratie van Damiaan, de geschiedenis, de activiteiten. Kortom, een boeiend overzicht van 10 jaar inzet en betekenis van GrenzenBewegenLeuven voor de stad Leuven en ver daarbuiten. Na de boeiende uiteenzetting volgde een receptie, aangeboden door het stadsbestuur. Bij de genodigden merkten we ook enkele nieuwkomers zoals Sesen Abadi, de pastoor van de Eritrese orthodoxe gemeenschap, die op zoek is naar een ruimte voor hun vieringen, een aantal jongeren uit de moslimgemeenschap van Leuven en uit de Baha’i en Catriona Laing van de Anglican Church Leuven. Er werden de afgelopen jaren grenzen verlegd en ook nieuwe geopend. Helemaal in de lijn van wat de oorspronkelijke bedoeling was, geïnspireerd door Damiaan, en klaar voor het volgend decennium.

Bron: GrenzenBewegenLeuven