Op woensdag 11 mei 2022 verschijnt een nieuwe Damiaanbiografie van de hand van Ruben Boon, projectleider Damiaan Vandaag en inhoudelijk coördinator van het Damiaanmuseum in Tremelo. Pater Damiaan (1840–1889) werkte als missionaris op de Hawaï-eilanden. Zijn radicale solidariteit met mensen met lepra maakte hem wereldwijd bekend. Voortbouwend op nieuw onderzoek en ‘vergeten’ Hawaïaanse stemmen werpt deze biografie een nieuwe, meerstemmige blik op Damiaan en diept het Damiaanverhaal dat ook in het Damiaanmuseum verteld wordt verder uit. Je kan Damiaans verhaal niet vertellen zonder Hawaïanen een hoofdrol te geven.

Of zoals Anwei Law, experte in de geschiedenis van lepra op Hawaï, het mooi verwoordt:

Pater Damiaan hield erg veel van de Hawaïanen. Door naar hen te luisteren, leren we pater Damiaan beter te begrijpen. Hun getuigenissen maken Damiaans geschiedenis menselijker, betekenisvoller, completer en correcter

Door te luisteren naar Hawaïaanse getuigenissen krijgt Damiaan plots veel meer kleur. Hij past in meerdere hokjes en overstijgt ze ook tegelijk. Hij was een witte man die zich koste wat het kost wilde integreren in de Hawaïaanse samenleving. Hij droeg de Europese, westerse en ook de Hawaïaanse cultuur in zich zonder met één ervan volledig samen te vallen. Hij koesterde bepaalde vooroordelen die als racistisch en paternalistisch kunnen bestempeld worden. Toch voelde hij zich vooral met iedereen verbonden over grenzen van ziekte, cultuur en religie heen. In wie hij was en wat hij deed gaf hij gestalte aan enkele fundamentele Hawaïaanse waarden: ohana (familie), malama (zorg en respect) en aloha (solidariteit).

Ruben Boon, In verbondenheid. Een meerstemmige blik op Damiaan, Antwerpen: uitgeverij Halewijn, 2022. Kleurendruk met kaartjes, tijdslijn, stamboom, infotabellen en illustraties.
Prijs: 19,95 euro. Verkrijgbaar in de boekhandel en in liturgische centra.

Om het boek te bestellen, klik hier

Bron: Uitgeverij Halewijn