Na Don Bosco heeft nu ook Damiaan zijn verhaal op de wijze van Godly Play. De Nederlandse editie van het Damiaanverhaal werd op 18 mei 2022 in het Damiaanmuseum gelanceerd (in het najaar volgt een Engelse editie).

Godly Play Vlaanderen werkte met de steun van Damiaan Vandaag, het Damiaanproject van de Vlaamse en Nederlandse paters van de Heilige Harten, een nieuw Damiaanverhaal uit op de wijze van Godly Play. Godly Play Vlaanderen omschrijft Godly Play als volgt:

Godly Play is een vernieuwende én diep gewortelde weg om vertrouwd te raken met de schatten uit de christelijke geloofstraditie. Het is een creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen [en heiligenverhalen] te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen. Godly Play wordt wereldwijd ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen, jongeren en kinderen.

Bedoeling is dat zoveel mogelijk scholen, catechesegroepen, parochies en gezinnen er actief mee aan de slag gaan in Vlaanderen en daarbuiten. Godly Play Vlaanderen en Damiaan Vandaag stellen het Damiaanverhaal op de wijze van Godly Play en bijbehorende handleiding gratis ter beschikking aan alle geïnteresseerden via hun websites www.godlyplayvlaanderen.be en www.damiaanvandaag.be

Handige Harry’s en Heidi’s kunnen zelf het nodige vertelmateriaal maken en vormgeven. Wie dat niet ziet zitten, kan een kant-en-klare materialenset aankopen tegen een democratische prijs via The Big Baobab.

  • Voor het downloaden van het Damiaanverhaal op de wijze van Godly Play (plus bijbehorende handleiding, klik hier
  • Voor het bestellen van de materialenset, klik hier

Contact

Joke Vermeire, Godly Play-regiocoördinator Oost-Vlaanderen, trainer, verhalenverteller: jokevermeire85@hotmail.com
Godly Play Vlaanderen: godlyplay.vlaanderen@gmail.com
Ruben Boon, projectleider Damiaan Vandaag: info@damiaanvandaag.be

Bron: Godly Play Vlaanderen