De paters van de Heilige Harten en Damiaan Vandaag reiken de Damiaanprijs 2022 uit aan (W)armkracht vzw, een vereniging waar mensen mét en mensen zonder armoede-ervaring “SAMEN” de strijd tegen armoede en uitsluiting, in Vilvoorde en omstreken aangaan.

Damiaanprijs

De Damiaanprijs wordt uitgereikt aan iemand, of aan een groep of een organisatie  die  zich – in de geest van Damiaan – op bijzondere manier onderscheidt door de inzet en het engagement voor kwetsbare medemensen, voor mensen die uit de boot vallen en niet echt of te weinig meetellen in de maatschappij. En we mikken daarbij vooral op kleinschalige initiatieven  en op personen of groepen die dat vooral doen op basis van vrijwilligheid.
Wij vinden het belangrijk dat de geest en de inspiratie van Pater Damiaan blijft voortleven, niet alleen in boeken en in mooie woorden, maar in het concrete leven van mensen,

aldus pater Jef Tops, delegatie-overste van de paters van de Heilige Harten.
De Damiaanprijs is een bronzen Damiaankunstwerk van de Leuvense kunstenaar Willy Peeters.

Warmkracht vzw

De Damiaanprijs gaat in 2022 naar (W)armkracht vzw. (W)arm-kracht vzw … armen aan het woord is een vereniging waar mensen mét en mensen zonder armoede-ervaring “SAMEN” de strijd tegen armoede en uitsluiting aangaan, in Vilvoorde en omstreken. Iedereen zonder onderscheid van leeftijd, taal, ras, levensbeschouwing of geslacht, krijgt er de kans om samen activiteiten te doen. (W)arm-kracht wil een plaats van ontmoeting zijn voor iedereen, vanuit een positieve instelling voor anderen, gedragen door talrijke vrijwilligers. De ontmoetingsfunctie staat centraal, zodat mensen elkaar leren kennen, elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Men vindt er ontmoetingsmogelijkheden, gezelligheid, een nieuwe kans, de gelegenheid om nog eens buiten te komen, een betaalbare daguitstap, samen op weekeinde, vorming, samen naar theater of film. Iedereen legt zijn “eigen accent” in de werking en daar ligt ook de “warmte” en de “kracht” van: (W)arm-kracht vzw … armen aan het woord (zie: www.warmkracht.be).

In vele opzichten gaan de mensen van Warmkracht vzw in de voetsporen van Damiaan en maken ze Damiaans inspirerende boodschap van verbondenheid, dialoog en solidariteit vandaag waar. Pater Jef Tops, delegatie-overste van de paters van de Heilige Harten formuleert het als volgt:

Damiaan had aandacht voor iedereen zonder onderscheid, in het bijzonder voor de meest kwetsbare mensen. Hij bracht mensen samen, organiseerde allerlei activiteiten, waardoor mensen zich ook gewaardeerd voelden en gestimuleerd werden om te geloven in hun eigen waarde. Ook Warmkracht vzw zet zich in, engageert zich voor en samen met de meest kwetsbare medemensen, zonder onderscheid van leeftijd, taal, ras, levensbeschouwing of geslacht. De talrijke vrijwilligers van Warmkracht vzw brengen mensen samen, zetten ontmoeting centraal, organiseren talrijke activiteiten, scheppen nieuwe kansen, laten mensen opnieuw in zichzelf geloven, omringen mensen met warmte en geven hun nieuwe kracht, net als Damiaan. Daarom verdienen ze deze Damiaanprijs 2022!

Meer info over Warmkracht vzw:

Contacteer Luk Hollebecq  via lukhollebecq55@hotmail.com of 0498 51 47 54
Neem een kijkje op hun website: www.warmkracht.be

Voor het persbericht bij de uitreiking van de Damiaanprijs 2022, klik hier:

Persbericht Damiaanprijs 2022 voor Warmkracht vzw Vilvoorde