Een aansprekende naam die alle elementen bevat waarvoor de organisatie staat. Elke startende vereniging is er koortsachtig naar op zoek. (W)arm-kracht slaagt er wonderwel in met haar naam alles te zeggen wat over haar moet zijn geweten. Het is een warme vereniging die zich bekommert om de arme en hen zo kracht geeft om vol te houden. „Mensen uit onze doelgroep bedachten zelf de naam”, zegt Luk Hollebecq, samen met zijn echtgenote Fransien Debever, oprichter en bezieler van (W)arm-kracht. De organisatie uit Vilvoorde ontving vorige zondag de Damiaanprijs 2022.

Elk jaar omstreeks 10 mei reiken de paters van de Heilige Harten de prijs uit aan een organisatie die zich in de geest van pater Damiaan inzet voor mensen in nood. De Damiaanprijs wil niet per se grote organisaties of spectaculaire initiatieven bekronen, maar mensen of groepen die in de schaduw bergen verzetten en grenzen verleggen voor medemensen in nood. Met de prijs bekroont Damiaan Vandaag organisaties of mensen die dialoog, respect, verbondenheid en solidariteit teweegbrengen tussen mensen, jonge en oud, ziek en gezond. De datum van 10 mei is gekozen omdat Damiaan op die dag in 1873 aankwam op Molokai.

(W)arm-kracht is een Welzijnsschakel die twaalf jaar geleden ietwat toevallig ontstond na een reeks informatieavonden over gezondheidszorg. „De aanwezigen vroegen of het niet mogelijk was die werking voort te zetten”, zegt Luk Hollebecq. „Van het een kwam het ander en (W)arm-kracht werd geboren. Het eerste wat mensen in armoede vroegen – en dat verbaast me nog steeds – was een spelotheek. ‘Kinderen moeten toch kunnen spelen’, zeiden ze. Voor Fransien was het bekend terrein omdat ze in 1979 al de spelotheek van de Brusselse Noordwijk oprichtte. Spelotheek Pipeloentje is nog steeds een van de belangrijke aspecten van onze werking. Een spelotheek is voor speelgoed wat een bibliotheek is voor boeken.”

Luk Hollebecq, samen met zijn echtgenote Fransien Debever, oprichter en bezieler van (W)arm-kracht – Copyright Filip Ceulemans en Kerk en Leven

De werking van (W)arm-kracht is echter ruimer dan louter het uitlenen van speelgoed. Centraal in zowat alle activiteiten staat dialoog, het praten met de personen in armoede. „Door corona moesten we veel van onze activiteiten stopzetten, net omdat we sterk inzetten op sociaal contact. Laat nu net dat verboden zijn tijdens de pandemie. In augustus vorig jaar probeerden we al wel enkele activiteiten opnieuw op te starten, maar dat was niet altijd even makkelijk. Op onze broodmaaltijd op maandag kwamen vóór corona makkelijk dertig tot vijftig gegadigden af. Na de heropstart bleef dat beperkt tot tien. De laatste weken groeit dat aantal wel weer aan.”

Minder mensen op de activiteiten betekent niet dat de noden minder groot zijn. „Integendeel”, zegt Luk Hollebecq. „Corona duwde veel mensen nog dieper in de put. Daar komen nu de vluchtelingen uit Oekraïne bij. Vóór corona maakten 52 families gebruik van onze wekelijkse voedselbedeling. Momenteel zijn het er 184. De armoedeproblematiek is door COVID-19 en de oorlog in Oekraïne enkel maar toegenomen.”

De cijfers tonen aan dat organisaties als (W)arm-kracht boordnodig blijven. „Mensen in armoede hebben eigenlijk te veel om dood te gaan en te weinig om van te leven”, vat Luk Hollebecq de problematiek samen met een boutade. „Armoede strekt zich uit over alle domeinen van het dagelijkse leven. Op vele terreinen halen mensen in armoede niet het minimum om menswaardig te kunnen leven in onze samenleving. Ze worden geconfronteerd met een ernstig tekort aan kansen op verscheidene vlakken, vaak over generaties heen.”

Meer op www.warmkracht.be

Filip Ceulemans – © Kerk & Leven

Met dank aan Filip Ceulemans en Kerk&Leven