Op zondag 8 mei 2022 vond de jaarlijkse Damiaanviering en uitreiking van de Damiaanprijs plaats in de Sint-Antoniuskapel in Leuven. Patrick Maervoet, deken van de pastorale regio Leuven, ging de viering voor samen met pater-overste Jef Tops en de pastoor van de Sint-Michielsparochie, Juan Carlos Tinjaca. Het koor Trinitas, dat intussen al meer dan honderd jaar jong is, zorgde voor passende muzikale omkadering. Deken Patrick hield de homilie bij het evangelie van de Goede Herder.

Copyright Damiaan Vandaag – John Steffen

Grenzen Bewegen

“Niet zo lang geleden was ik uitgenodigd op het tienjarig jubileum van Grenzen bewegenLeuven, een inter-levensbeschouwelijke vereniging in Leuven die opgericht is naar aanleiding van het Damiaanjaar. Het was wel iets meer dan tien jaar, maar daar was het gekende virus verantwoordelijk voor. ‘Inter-levensbeschouwelijk’ en ‘grenzen bewegen’; dit zegt al genoeg. Mensen die vanuit het Testament van Damiaan mensen dichter bij elkaar willen brengen. Mensen die over verschillen heen willen samenwerken aan een samenleving waar respect is voor ieder mens. Ik wil hierbij de hele vereniging feliciteren voor wat zij in Leuven in gang heeft gezet. Maar vooral ook de paters picpussen bij deze gelegenheid omdat verschillenden van hen hierbij toch een toonaangevende rol hebben gespeeld.
Ik zei expliciet ‘in navolging van Damiaan’ want in feite was de melaatsenkolonie van Molokaï wat levensbeschouwing betreft een weerspiegeling van de samenleving toen. Maar Damiaan toonde zich een echte herder in het spoor van Jezus. Allemaal verdienden deze melaatsen het respect dat elk mens verdient, dat een kind van God verdient zou een gelovige zeggen”,  zo opende de deken zijn homilie.

Copyright Damiaan Vandaag – John Steffen

Met mensen begaan

“Wij willen vandaag Damiaan eren omdat hij dit waar gemaakt heeft. Tot aan de uiteinden van de aarde. Redding, verlossing brengend voor alle mensen. Hij wou ze niet in categorieën stoppen. Hij zag een kind…hij zag een oude vrouw….hij zag een man…hij zag een vrouw…en hij zag een mens in nood, een mens die waardigheid verdient en vroeg zich af hoe kan ik hen ten dienste staan. Hij zag in hun ogen Jezus’ ogen die hem opriepen de zieken te bezoeken, de gevangenen te verlossen, de naakten te kleden, de hongerigen te voeden…
Damiaan heeft het wel vanuit een groot roepingsbesef gedaan. Hij wou net als Jezus een goede Herder voor mensen zijn. Hij kon geen eeuwig leven geven. Maar zou ervoor blijven gaan dat geen van zijn schapen verloren zou lopen. Laat het levensvoorbeeld van Damiaan ons verder aansporen om mens voor de mensen te zijn, herder als God. Of zoals het Damiaanlied zingt: Laat ons als Damiaan, begeesterd en vol vuur, verder in Uw voetspoor gaan, met mensen begaan”, zo besloot deken Patrick zijn homilie.

Copyright Damiaan Vandaag – John Steffen

Warmkracht vzw

Dadelijk na de viering vond de uitreiking van de Damiaanprijs, een bronzen Damiaankunstwerk van de Leuvense kunstenaar Willy Peeters, plaats in de Sint-Antoniuskapel. Namens de paters van de Heilige Harten reikte pater-overste Jef Tops de Damiaanprijs 2022 uit aan Warmkracht vzw. (W)arm-kracht vzw … armen aan het woord is een vereniging waar mensen mét en mensen zonder armoede-ervaring “SAMEN” de strijd tegen armoede en uitsluiting aangaan, in Vilvoorde en omstreken. Iedereen zonder onderscheid van leeftijd, taal, ras, levensbeschouwing of geslacht, krijgt er de kans om samen activiteiten te doen.

In vele opzichten gaan de mensen van Warmkracht vzw in de voetsporen van Damiaan en maken ze Damiaans inspirerende boodschap van verbondenheid, dialoog en solidariteit vandaag waar. Pater Jef Tops, delegatie-overste van de paters van de Heilige Harten formuleert het als volgt:

“Damiaan had aandacht voor iedereen zonder onderscheid, in het bijzonder voor de meest kwetsbare mensen. Hij bracht mensen samen, organiseerde allerlei activiteiten, waardoor mensen zich ook gewaardeerd voelden en gestimuleerd werden om te geloven in hun eigen waarde. Ook Warmkracht vzw zet zich in, engageert zich voor en samen met de meest kwetsbare medemensen, zonder onderscheid van leeftijd, taal, ras, levensbeschouwing of geslacht. De talrijke vrijwilligers van Warmkracht vzw brengen mensen samen, zetten ontmoeting centraal, organiseren talrijke activiteiten, scheppen nieuwe kansen, laten mensen opnieuw in zichzelf geloven, omringen mensen met warmte en geven hun nieuwe kracht, net als Damiaan. Daarom verdienen ze deze Damiaanprijs 2022!”

Geëmotioneerd namen de vrijwilligers van Warmkracht vzw de prijs in ontvangst:

“Langs deze weg een hele DIKKE DANK U WEL om (W)arm-kracht vzw … armen aan het woord Vilvoorde, de Damiaanprijs 2022 toe te kennen. Als we horen en lezen in welk rijtje we thuis horen is dit een hele eer! Dank u wel! Ondanks het gebrek aan een vast lokaal, zullen we de prijs een bevoorrechte plaats geven o.a. bij de voedselbedelingen! DANK!!!!”,

zo verwoordde coördinator Luk Hollebecq hun blijdschap en dankbaarheid.

Copyright Damiaan Vandaag – John Steffen

• Voor de uitgebreide homilie van deken Patrick Maervoet, klik hier: Homilie bij de Damiaanviering 2022
• Voor het uitgebreide persbericht bij de uitreiking van de Damiaanprijs 2022, klik hier