Als we vandaag nog over Damiaan spreken, is dat omdat in de loop van de afgelopen 130 jaar mensen steeds opnieuw geïnspireerd geweest zijn en de moeite hebben genomen om zijn verhaal te vertellen aan nieuwe generaties. De laatste in de rij is Ruben Boon die met In verbondenheid. Een meerstemmige blik op Damiaan vooral de nadruk legt op de relaties die Damiaan is aangegaan met anderen.

In de verhalen van tal van mensen horen we vaak hoe een toneelstuk, een film of een bepaald boek hun interesse in Damiaan heeft opgewekt en vaak ook bepalend geweest is voor hun beeld van Damiaan.

Copyright SSCC Picpus

Met deze vaststelling in het achterhoofd herlezen we de belangrijkste Damiaanbiografieën, die in de loop der jaren zijn verschenen. Volgende vragen willen we graag beantwoorden :

  • In welke context verscheen het boek?
  • Wie is de auteur?
  • Welke bronnen worden gebruikt?
  • Welk beeld van Damiaan komt naar voren?
  • Welke accenten worden gelegd?
  • Wat is verrassend?
  • Hoe is de fysieke uitvoering?
  • Welk illustratiemateriaal wordt gebruikt?
  • Welk beeld siert de cover?

Maar we doen dit niet alleen. We nodigen iedereen uit om mee te lezen en om een antwoord te geven op deze vragen.

De eerste biografie die we aan een kritische blik onderwerpen is de volgende :

  • Renatus Butaye s.j., Leven van Pater Damiaan, Apostel der melaatschen van Molokai, lid van de Congregatie der Heilige Harten van Jezus en Maria (Picpus), Brugge, 1890.

Copyright Bibliotheekcollectie Damiaan, Congregatie H. Harten, Leuven

Wil je meelezen? Geef ons dan een seintje via info@damiaanvandaag.be, dan bezorgen we je een exemplaar van het boek of een link naar een online versie, samen met een lijst van vragen en aandachtspunten. Op basis van onze eigen én van jullie bevindingen maken we een boekbespreking die in de volgende nieuwsbrief zal verschijnen. Zo schrijven we samen aan een kritische Damiaanbibliografie!