“Ik ben altijd gelukkig en tevreden en, hoewel goed ziek, verlang ik niets anders dan Gods wil moge geschieden. Bid voor mij en laat bidden; ik strompel zo zoetjes aan naar mijn graf“, schrijft Damiaan aan zijn broer Pamfiel bijna twee maanden voor zijn dood. Wat een vreemd geluk ervoer hij toch ondanks pijn en verdriet, lijden en dood. In de Navolging van Christus schrijft Thomas à Kempis: “De Heer zegt: Heel belangrijk is de liefde, een groot goed. Alleen de liefde zorgt ervoor dat je ook de kracht vindt om zware lasten te dragen en die lasten te dragen die normaal niet te dragen zijn. Liefde kan lasten dragen zonder het te voelen, en zij verandert een bittere smaak als het ware in een zoete en lekkere smaak” . Een goede maand voor zijn dood toen hij voelde hoe het leven stilaan weggleed uit zijn leden en de ziekte bezit nam van zijn lichaam, vond Damiaan zo de kracht om een bestelling te plaatsen: knikkers voor de kinderen. Want achter het kleinste detail gaat vaak de grootste liefde schuil”.

copyright Joris Snaet