Pater Damiaan blijft brandend actueel. Daarom maken Damiaan Vandaag en THOMAS samen werk van een nieuw educatief Damiaanaanbod, gericht op het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, het beroepssecundair onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs en het hoger onderwijs.

www.damiaanopschool.be zet dit nieuwe aanbod extra in de kijker. Je vindt er digitale lespakketten, uitleenbare workshops, Godly Play Damiaan, een museumbezoek, … Kortom op elk moment van het schooljaar kan je met Damiaan aan de slag in de klas of met de ganse school. Laat je inspireren via www.damiaanopschool.be

Klik hier

Met dank aan THOMAS-KU Leuven