Op dinsdag 12 juli 2022 werd de verkoop bezegeld van de Damiaansite in Leuven (met uitzondering van kerk en crypte met de stoffelijke resten van pater Damiaan) tussen de vzw Vereniging der Paters der Heilige Harten (de verkopende partij) en vastgoedontwikkelaar Triginta (kopende partij).

De verkoop markeert een nieuwe bladzijde in het verhaal van de Vlaamse picpussen in Leuven, ruim 180 jaar na hun eerste stichting in 1840 en net geen 100 jaar na de oprichting van de vzw in 1924. De eigendom van de site maakt nu plaats voor een zakelijk recht waardoor de aanwezigheid en werking van de Vlaamse picpussen op de Damiaansite in Leuven wordt bestendigd en verzekerd.

Copyright Triginta

 

Partnerschap

Met Triginta is de vzw Vereniging der Paters der Heilige Harten een partnerschap aangegaan dat tot doel heeft om vanuit de picpus-missie zo creatief en duurzaam mogelijk zorg te blijven dragen: voor mekaar in religieuze gemeenschap, maar ook voor Damiaan en zijn erfenis.
Op 12 juli jl. ging een samenwerkingsovereenkomst tussen Paters en Triginta in voege waarin beide zich engageren om de site ook in de toekomst een maatschappelijk relevante invulling te blijven geven. In die context wordt momenteel door de nieuwe eigenaar onderzocht of en hoe het grote klooster kan worden omgevormd tot een dynamische, culturele woon- en zorgcampus met zowel gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken, leefruimte, fitness, fietsatelier en moestuin, als één-slaapkamer-appartementen, integraal toegankelijke studio’s voor mensen met een beperking (fysiek, mentaal, auditief, visueel) en doorgangswoningen met een gescheiden circulatie.
De samenwerkingsovereenkomst bepaalt ten slotte ook dat er voor de paters, die volle eigenaar blijven van kerk en crypte met stoffelijke resten van pater Damiaan, werk zal worden gemaakt van de verzelfstandiging van beide zodat deze ook in de toekomst en los van het aanpalende klooster hun veelzijdige functie kunnen blijven vervullen, als getuige van de levensweg van Damiaan, als heiligdom van Sint-Jozef, als gebedshuis en plaats van samenkomst en verbinding. Een ambitieus bouwprogramma en toekomstplan, dat de komende maanden verder zal worden uitgewerkt.

 

Bart Verbesselt
Secretaris-penningmeester vzw Vereniging der Paters der Heilige Harten

Voor meer info, klik hier