Tweeduizend jaar geleden. Een man en zijn hoogzwangere vrouw verlaten op keizerlijk bevel hun woonplaats. Ze gaan op weg voor een volkstelling. Tegen de avond komen ze aan. Het stadje zit propvol. Nergens vinden ze nog een comfortabele plek om te slapen. Deuren blijven gesloten. “Neen, hier kunnen jullie niet terecht”, horen ze telkens. De vrouw voelt de weeën opkomen. Ze vinden ternauwernood onderdak in een stal met een schamel dak. De vrouw brengt een zoon ter wereld, wikkelt het pasgeboren kind in enkele doeken en legt het in de voederbak van de os en de ezel waarmee ze de stal delen.

Tweeduizend jaar later verlaten mannen, vrouwen en kinderen nog steeds noodgedwongen hun woonplaats. Het is de oorlog. Het is het geweld. Het is de armoede. Het is de hongersnood. Het zijn onmenselijkheden.

De weg naar een beter en menswaardig leven ligt al te vaak bezaaid met hindernissen, weerstand en onbegrip. Waar ze aankomen, heeft medemenselijkheid een wachttijd, solidariteit een prijs en gastvrijheid openingsuren.

Kerst- en nieuwjaarswens_Image by Angeles Balaguer from Pixabay

Gelukkig is er steeds een stille tegenstroom van kleinere en grotere initiatieven gedragen door mensen met het hart en het verstand op de juiste plaats. “In de duisternis” waarin deze mensen op de vlucht aankomen, zoeken ze samen naar een eenvoudige stek om te wonen en te leven. Een plek waar een nieuwe, betere toekomst kan geboren worden. Deze mensen willen er eenvoudigweg “zijn” voor wie hen nodig heeft. Het zijn fonkelende sterren van mensen in een soms sombere en donkere wereld.

Deze mensen zijn zoals Damiaan. Ze leggen zich er niet bij neer. Ze varen tegen de stroom in. Ze tonen zich mens voor hun medemens. Ze maken van solidariteit geen dode letter. En gastvrijheid is hun handelsmerk. Ze openen hun hart, vervolgens hun deur en lachen je vriendelijk toe: Kom erin! Wat kan ik voor je betekenen?

Laten we in de geest van Damiaan, vandaag en volgend jaar, zulke sterren van mensen zijn. Laten we er proberen te zijn voor wie ons nodig heeft. En hopelijk kruisen zulke sterren van mensen ook ons pad als we ze nodig hebben.

We wensen u een zalig Kerstfeest en een gezond en vreugdevol nieuw jaar 2023.

De redactie van Damiaan Vandaag