Op zaterdag 1 april 2023 overleed pater Gust Van de Velde. Hij werd geboren in Tremelo op 27 augustus 1932. Hij deed zijn middelbare studies aan het Damiaancollege in Aarschot. Als inwoner van Tremelo kende hij pater Damiaan en wilde in zijn voetspoor treden. Hij trad in bij de paters van de Heilige Harten en legde zijn geloften af op 8 september 1952.

In 1956 ging hij naar Rome om theologie te studeren aan de Universiteit Gregoriana. Hij specialiseerde zich daarna twee jaar in de moraaltheologie aan het Alphonsianum en werd in 1959 professor moraaltheologie aan het seminarie van de congregatie in Zandhoven.

Na de sluiting van dat seminarie in 1964 verhuisde hij naar Tremelo en werd er professor moraal in het scholastikaat. Van daaruit gaf hij nog twee jaar les aan het Studium in Vaalbeek, de gezamenlijke theologieopleiding van enkele congregaties. In 1968 werd hij directeur van de gemeenschap van de Ramberg in Leuven. Een jaar later begon zijn loopbaan als godsdienstleraar: eerst in Booischot, daarna aan het Sancta Maria Instituut in Aarschot (1970), aan de verpleegsterschool in Duffel (1971) en tenslotte ook nog aan het Sint-Elisabethinstituut Verpleegkunde in Leuven (1979).Vanaf 1982 nam hij verschillende functies op in het bestuur van de Congregatie: provinciaal raadslid, voorzitter van de commissie ‘Vorming’ en novicemeester.

Na zijn pensioen in het onderwijs, bleef hij niet bij de pakken zitten. Hij werd een alom gewaardeerd predikant van tientallen retraites en recollecties en was ook een gekend geestelijk begeleider van vele zusters en gemeenschappen.

Pater Gust was een gemeenschapsmens en een man van gebed, met een ijzeren gezondheid. Hij was nauwelijks ziek. In november 2022 kwam hij spijtig ten val en brak zijn heup. Het was het begin van een lijdensweg die hem uiteindelijk bracht in het WZC Vogelzang in Heverlee. Daar stierf hij op zaterdag 1 april 2023. Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn voor zo’n rijk gevuld leven.