De paters van de Heilige Harten en Damiaan Vandaag reiken de Damiaanprijs 2023 uit aan ’t Vlot in Antwerpen, een initiatief van het bisdom Antwerpen, dat zorgt voor onthaal, opvang en straatpastoraal voor alle straatbewoners, voor mensen zonder huis en thuis.

Damiaanprijs

“De Damiaanprijs wordt uitgereikt aan iemand, of aan een groep of een organisatie die zich – in de geest van Damiaan – op bijzondere manier onderscheidt door de inzet en het engagement voor kwetsbare medemensen, voor mensen die uit de boot vallen en niet echt of te weinig meetellen in de maatschappij. En we mikken vooral op kleinschalige initiatieven en op personen of groepen die dat vooral doen op basis van vrijwilligheid. Wij vinden het belangrijk dat de geest en de inspiratie van Pater Damiaan blijft voortleven, niet alleen in boeken en in mooie woorden, maar in het concrete leven van mensen.”, aldus pater Jef Tops, delegatie-overste van de Vlaamse paters van de Heilige Harten. De Damiaanprijs is een bronzen Damiaankunstwerk van de Leuvense kunstenaar Willy Peeters.

 

‘t Vlot

De Damiaanprijs gaat in 2023 naar ’t Vlot in Antwerpen, een pastoraal initiatief van het bisdom Antwerpen dat begon in 2002 en gevestigd is in een huis met huiskamer en kapel naast de Heilig Hartkerk in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. ’t Vlot wil er zijn voor alle ‘straatbewoners’ zonder onderscheid, voor mensen met of zonder verslaving, mensen met of zonder psychische moeilijkheden, mensen met of zonder papieren, mensen met of zonder een dak boven hun hoofd.

Concreet houdt het ’t Vlot zich bezig met: 1)dagopvang voor mensen zonder huis en thuis in een gezellig ingerichte huiskamer waar een familiale sfeer heerst en steeds een luisterend oor en iets te drinken klaarstaat, zonder eisen of voorwaarden, in aanvulling op bestaande externe hulpverlening; 2)een menswaardige begrafenis voor mensen in armoede en voor drugsgebruikers; 3)de strijd tegen eenzaamheid en uitsluiting en het streven naar meer verbinding en verbondenheid tussen straatbewoners en de brede samenleving. ’t Vlot blijft bewust kleinschalig, plaatselijk en laagdrempelig. Het kan blijven bestaan dankzij talrijke vrijwilligers, sponsoring en groeiende samenwerkingen met gelijkaardige organisaties en initiatieven.

In vele opzichten gaan de mensen van ’t Vlot in de voetsporen van Damiaan en maken ze Damiaans inspirerende boodschap van verbondenheid, dialoog en solidariteit vandaag waar. Pater Jef Tops, delegatie-overste van de Vlaamse paters van de Heilige Harten formuleert het als volgt:

Damiaan had aandacht voor iedereen zonder onderscheid, in het bijzonder voor de meest kwetsbare mensen. Hij stond steeds klaar met een luisterend oor, zorgde voor een menswaardige begrafenis en streed permanent tegen uitsluiting en voor meer verbondenheid.
’t Vlot voldoet ruimschoots aan de criteria die wij vooropstellen om in aanmerking te komen voor de Damiaanprijs. Elke dag opnieuw zetten ze zich in en engageren ze zich voor kwetsbare medemensen, voor mensen die uit de boot vallen en niet echt of te weinig meetellen in de maatschappij. Een kleinschalig initiatief, vooral op basis van vrijwilligheid. En dat is helemaal in de geest van Pater Damiaan. ’t Vlot is een verdiende winnaar van de Damiaanprijs 2023!

Meer info over ’t Vlot:

Contacteer Niek Everts (pastoraal werker en coördinator van ’t Vlot)
Lange Beeldekensstraat 18
2060 Antwerpen
M +32(0) 486 84 18 15
tvlot.niek@gmail.com

Klik hier voor het persbericht: PERSBERICHT Damiaanprijs 2023 voor ‘t Vlot Antwerpen