We citeren hier een stukje uit de homilie van bisschop Koen Vanhoutte tijdens de Damiaanviering in Leuven op zondag 7 mei 2023:

De h. Damiaan ging het leven delen van de lepralijders. Hij deelde hun pijn en zorgen. Hij bracht licht in hun leven en samenleven. Hij zorgde voor groeiende menselijkheid in hun bestaan. Hij volgde Jezus’ voorbeeld en werd een levend teken van goddelijke zorg en mededogen. Hij was ‘mens voor de mensen, herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God’. De h. Damiaan hield vol, ook toen zijn dienstbaarheid vroeg om de gave van heel zijn leven.
Onze bewondering voor p. Damiaan blijft groot. Hoe heeft hij dit kunnen doen? Waar haalde hij de kracht vandaan? Zelf heeft hij het nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij zijn kracht vond in het gebed, in de viering van de sacramenten en in het bijzonder van de Eucharistie. Als religieus leefde hij vanuit een diepe verbondenheid met de Vader. Hij vertrouwde erop nooit buiten Gods hand te vallen.

Het voorbeeld van de heilige Damiaan versterkt Jezus’ oproep aan ons om gehoor te geven aan de noden en vragen van mensen vandaag. Velen leven in armoede, midden geweld, met weinig zicht op de zin van het leven, met weinig smaak in het leven, met vragen over de zin van hun lijden en bestaan. Onze samenleving kent een grote mate van onverschilligheid bij het zien van veel noden. Soms wordt er hard geoordeeld over mensen in miserie. Jezus spoort ons aan onze oren en ons hart te openen en gehoor te geven aan wie roept om een teken van goedheid, een teken van God.

Voor meer Damiaanbezinningsteksten en ander inspirerend Damiaanmateriaal, klik hier