We vieren dit jaar niet alleen de 150ste verjaardag van Damiaans aankomst in de lepranederzetting van Molokaï op 10 mei 1873. In hetzelfde jaar 1873, weliswaar niet in mei maar in februari (28 februari 1873), ontdekte de Noorse dokter Gerhard Armauer Hansen officieel de bacil, die de lepraziekte of de ziekte van Hansen (mycobacterium leprae) veroorzaakt. De 150ste verjaardag van deze ontdekking gaat niet onopgemerkt voorbij. De Sasakawa Leprosy (Hansen’s Disease) Initiative en de Universiteit van Bergen in Noorwegen organiseerden de Bergen International Conference on Hansen’s Disease: 150 Years Since the Discovery of the Leprosy Bacillus (de Bergen Internationale Conferentie over de ziekte van Hansen: 150 jaar sinds de ontdekking van de leprabacil) op 21 en 22 juni 2023.

Experts en ervaringsdeskundigen van over de hele wereld kwamen samen voor lezingen en discussies over de historische, sociale en medische aspecten van de ziekte. Vandaag is de ziekte van Hansen perfect behandelbaar via een multigeneesmiddelentherapie (multidrugtherapy). Toch blijven een tijdige opsporing en start van de behandeling ontzettend belangrijk om complicaties, verminking, stigmatisering en sociale uitsluiting te voorkomen. De geschiedenis van de ziekte leert dat het stigma even hardnekkig is als de ziekte zelf. De ziekte van Hansen is nog helemaal niet uitgeroeid. Dagelijks geraken mensen besmet, verminkt en uitgestoten. Deze conferentie kadert in wereldwijde strijd tegen lepra en in de bewustmaking van alle actoren dat deze strijd nog niet gestreden is.

Voor meer info, klik hier