In mei 2022 verscheen bij uitgeverij Halewijn de nieuwe Damiaanbiografie In verbondenheid. Een meerstemmige blik op Damiaan van Ruben Boon, inhoudelijk coördinator van het Damiaanmuseum en projectleider van Damiaan Vandaag. Ter gelegenheid van deze uitgave en van de voorbije samenwerking rond de nieuwe Damiaanlespakketten nodigde THOMAS-KU Leuven, de portaalwebsite voor het godsdienstonderwijs in Vlaanderen, Boon uit voor een uitgebreid gesprek over zijn boek, over de lespakketten maar vooral toch over de figuur van Damiaan en diens doorgaande inspiratie en actualiteitswaarde en belang voor het onderwijs. Dit gesprek werd opgenomen als zeventiende episode in de podcastreeks van THOMAS. Beluisteren kan via de THOMAS-website, klik hier

Copyright THOMAS-KU Leuven