Ondanks het regenachtige weer buiten, baadde de Sint-Antoniuskapel in Leuven op zondag 7 mei 2023 in een echte feeststemming. Vele sympathisanten kwamen samen om Damiaan te vieren. Voor de gelegenheid sloot de gemeenschap van Sint-Michiel (parochie Sint-Michiel Leuven) aan. Dit jaar is het overigens ook precies 150 jaar geleden dat Damiaan aankwam (10 mei 1873) in de lepranederzetting van Molokai om lief en leed te delen met mensen, ongeneeslijk ziek en verbannen uit de samenleving.

Copyright John Steffen

Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, ging de viering voor samen met Jef Tops, delegatieoverste van de paters van de Heilige Harten en Juan Carlos Tinjaca, eveneens medebroeder van Damiaan en pastoor van de Sint-Michielsparochie. Het Leuvense Trinitaskoor onder leiding van dirigent Jan Convents verzorgde de zang.

Copyright John Steffen

Bisschop Koen hield de homilie bij het evangelie volgens Johannes (14,1-12). Hij sprak volgende inspirerende woorden:

De h. Damiaan ging het leven delen van de lepralijders. Hij deelde hun pijn en zorgen. Hij bracht licht in hun leven en samenleven. Hij zorgde voor groeiende menselijkheid in hun bestaan. Hij volgde Jezus’ voorbeeld en werd een levend teken van goddelijke zorg en mededogen. Hij was ‘mens voor de mensen, herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God’. De h. Damiaan hield vol, ook toen zijn dienstbaarheid vroeg om de gave van heel zijn leven.
Onze bewondering voor p. Damiaan blijft groot. Hoe heeft hij dit kunnen doen? Waar haalde hij de kracht vandaan? Zelf heeft hij het nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij zijn kracht vond in het gebed, in de viering van de sacramenten en in het bijzonder van de Eucharistie. Als religieus leefde hij vanuit een diepe verbondenheid met de Vader. Hij vertrouwde erop nooit buiten Gods hand te vallen.

Het voorbeeld van de heilige. Damiaan versterkt Jezus’ oproep aan ons om gehoor te geven aan de noden en vragen van mensen vandaag. Velen leven in armoede, midden geweld, met weinig zicht op de zin van het leven, met weinig smaak in het leven, met vragen over de zin van hun lijden en bestaan. Onze samenleving kent een grote mate van onverschilligheid bij het zien van veel noden. Soms wordt er hard geoordeeld over mensen in miserie. Jezus spoort ons aan onze oren en ons hart te openen en gehoor te geven aan wie roept om een teken van goedheid, een teken van God.

Na de communie volgde een bijzonder muzikaal intermezzo. Het gelegenheidskoor van de gemeenschap van Sint-Michiel bracht het Spaanstalige Damiaanlied Perder la vida met gitaarbegeleiding. Het prachtige lied beroerde ook de harten van enkele jonge luisteraars die het graag van dichterbij kwamen beluisteren.

Copyright John Steffen

Op het einde van de viering en op initiatief van bisschop Koen gingen de drie priesters tijdens het zingen van het afsluitende Damiaanlied Met mensen begaan, als eerbetoon post vatten voor het beeld van Damiaan.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd in het Damiaancentrum voor de uitreiking van de Damiaanprijs en de daaropvolgende receptie.

Copyright John Steffen

Met dank aan John Steffen voor de foto’s