Op zondag 7 mei 2023 na de viering in de Sint-Antoniuskapel vond in het Damiaancentrum in Leuven de uitreiking van de Damiaanprijs 2023 plaats. Jef Tops, delegatieoverste van de paters van de Heilige Harten, reikte plechtig de Damiaanprijs uit met volgende woorden:

De Damiaanprijs wordt uitgereikt aan iemand, of aan een groep of een organisatie die zich – in de geest van Damiaan – op bijzondere manier onderscheidt door de inzet en het engagement voor kwetsbare medemensen, voor mensen die uit de boot vallen en niet echt of te weinig meetellen in de maatschappij. We mikken vooral op kleinschalige initiatieven en op personen of groepen die dat vooral doen op basis van vrijwilligheid. De prijs werd intussen al zes keer uitgereikt. Dit jaar moesten we ook weer kiezen tussen meerdere nominaties. Na een beetje wikken en wegen hebben we gekozen voor ’t Vlot uit Antwerpen.

Het begint in 2002 en gaat over dagopvang en straatpastoraat in Antwerpen. Het doelpubliek zijn dak- en thuislozen, waaronder drugsverslaafden, maar ook ruimer: mensen die op de dool zijn. De initiatiefnemer was een belangenvereniging van Antwerpse drugsgebruikers. Twee doelstellingen werden vooropgesteld: waardige begrafenissen organiseren en drugsgebruikers met gewone burgers verbinden. Men besloot zich te richten tot een ruimere doelgroep van mensen die we ‘straatbewoners’ noemen. Zij hebben vaak een multi-problematiek: ze zijn al dan niet verslaafd, al of niet dakloos, al of niet in slechte mentale en/of fysieke gezondheid, hebben al of niet te maken met detentiemaatregelen of zijn hier zonder wettelijk verblijf”.

  • De groep blijft bewust kleinschalig en op dezelfde plaats.
  • Ze worden niet gesubsidieerd en zijn dus onafhankelijk.
  • Ze werken vooral met sponsoring en vrijwilligers.
  • Ze willen het ook kleinschalig houden en zo een familiale huiselijke sfeer bewaren.
  • Ze willen vooral hun oorspronkelijke doelstelling kunnen bewaren: opkomen voor de basisrechten van dak- en thuislozen en hen verbinden met mensen die buiten de hulpverlening staan.

Daarmee voldoet ’t Vlot ruimschoots aan de criteria, die wij vooropstellen om in aanmerking te komen voor de Damiaanprijs: inzet en engagement voor kwetsbare medemensen, voor mensen die uit de boot vallen en niet echt of te weinig meetellen in de maatschappij. En een kleinschalig initiatief , vooral op basis van vrijwilligheid. En dat is helemaal in de geest van pater Damiaan. Daarom mag ik jullie, mensen van ’t Vlot, nu, in naam van onze religieuze gemeenschap – de paters van de Heilige Harten, waar pater Damiaan deel van uitmaakte, de Damiaanprijs overhandigen: dit mooie beeldje van kunstenaar Willy Peeters, dat wel ergens bij jullie een ereplaats zal krijgen.

Copyright John Steffen

Daarop sprak Niek Everts, pastor en coördinator van ’t Vlot, een woord van dank uit:

Wij zijn heel blij en vooral heel trots dat wij deze prijs hebben gekregen. Wij proberen ons in te leven in de wereld van onze mensen. Wij benaderen hen in hun eigen leefwereld en dit vooral zonder te oordelen. Vooral het luisteren met respect is belangrijk. Wij proberen te helpen waar we kunnen en hen terug in contact te brengen met de samenleving. Dat we nu die prijs krijgen maakt ons trots in ons werk en we zijn dan ook zeer dankbaar.

Copyright John Steffen

Voor het uitgebreide persbericht bij de uitreiking van de Damiaanprijs 2023, klik hier

Met dank aan John Steffen voor de foto’s