De uitreiking van de Damiaanprijs 2023 op zondag 7 mei 2023 betekende ook het afscheid van het Damiaancentrum in Leuven. De prijsuitreiking was de laatste activiteit in het centrum voordat het definitief de deuren sloot.

Dankbaarheid

Overste Jef Tops sprak na de uitreiking tot slot nog volgende afscheidswoorden:

Vandaag nemen we ook afscheid van het Damiaancentrum hier in Leuven. Dit was de laatste keer dat we er gebruik van konden maken. Alle gebouwen hier op de Damiaansite, uitgezonderd kerk en crypte zijn niet langer onze eigendom (onze: van de vzw Paters van de Heilige Harten) en zullen na een grondige renovatie een nieuwe bestemming krijgen. En dat geldt dus ook voor het Damiaancentrum. Dit gebouw zal zelfs verdwijnen om plaats te maken voor een nieuw gebouw.

De gebouwen werden verkocht aan Triginta. Triginta staat er garant voor dat heel de site zal herontwikkeld worden met respect voor de geest van deze Damiaansite en met respect voor de erfgoedwaarde van de gebouwen. De gebouwen zullen een maatschappelijk verantwoorde eindbestemming krijgen: Een co-living project voor starters en voor mensen met een beperking. Doorgangswoningen, die voor een korte periode ter beschikking gesteld worden van personen die zich in een noodsituatie bevinden. Ook wij, paters, blijven aanwezig op deze site in een kleiner en moderner klooster hiernaast in het huis nr. 3 dat zal gerenoveerd én vergroot worden.
Kerk en crypte met het graf van pater Damiaan blijven wel onze eigendom en blijven zo ook ingebed in een religieuze gemeenschap.

De Damiaanwerking die tot nu toe de naam droeg van ‘Damiaan Vandaag’ zal in andere vormen verdergezet worden vanuit het graf van Damiaan hier in Leuven en vooral vanuit het vernieuwde Damiaanmuseum in Tremelo dat recent werd overgenomen door de gemeente Tremelo. Wij, paters van de Heilige Harten blijven nog steeds betrokken en verlenen alle mogelijke steun aan onze partners in Tremelo.

We sluiten dus definitief de deuren van het Damiaancentrum maar tegelijk openen we nieuwe deuren naar een duurzame toekomst. Bij dit afscheid kunnen we niet anders dan dankbaar zijn voor alle mensen die de afgelopen dertig jaar hebben geholpen als medewerker of op bezoek zijn geweest individueel of in groep. Een hele grote dankjewel!!!! Ook aan U dus!!!

Copyright John Steffen

Afsluitende receptie

Na de uitreiking en de afscheidswoorden boden enthousiaste vrijwilligers iedereen nog een glaasje aan tijdens de afsluitende receptie. Een gelegenheidskoor onder leiding van pater Ferry zorgde met het lied Kamiano en andere muziek voor een feestelijke omkadering.
Toen iedereen aan het middagmaal zat, werden de deuren van het Damiaancentrum definitief gesloten voor het publiek. Talrijk zijn de herinneringen. Groot is de dankbaarheid. Dank ook aan alle helpende handen en aan al wie ook dit jaar kwam mee vieren.

Copyright John Steffen

Met dank aan John Steffen voor de foto’s