Conferenties Damiaancentrum voorjaar 2013

(i.s.m. CCV-Partner in christelijk vormingswerk)

Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het project Damiaan Vandaag, in samenwerking met het CCV-Partner in christelijk vormingswerk, ook dit voorjaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

De samenkomsten gaan steeds door op woensdagavond in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven, telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Bijdrage: 4 euro.

 

Woensdag 23 januari 2013

Johan Verstraeten: Damiaans gehoorzaam leiderschap als levengevende liefde

Damiaan onderscheidt zich in een belangrijk opzicht van de missionarissen van zijn tijd. Dat werd door zijn oversten vaak negatief begrepen als koppigheid of ongehoorzaamheid. In deze lezing zal aangetoond worden dat zijn keuze getuigt van authentiek leiderschap. In het licht van het evangelie koos hij voor een radicale liefde voor de melaatsen. Hij was misschien ongehoorzaam in de ogen van oversten die zijn opdracht niet begrepen, maar hij was des te meer gehoorzaam aan Gods droom van vrede en gerechtigheid op aarde. Dat bracht ook persoonlijk lijden met zich mee. Dit lijden was een integraal deel van zijn leiderschap. Johan Verstraeten gaat in deze lezing dieper in op het authentieke leiderschap en de levengevende liefde van Pater Damiaan.

Johan Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met o.a. leiderschap en spiritualiteit.

Woensdag 27 februari 2013

Hans Homblé: De Madridgeneratie: Waar zijn ze in godsnaam mee bezig?

Aan de hand van enkele beeldfragmenten en de resultaten van het onderzoek dat de Arteveldehogeschool in Gent voerde bij de deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Madrid, neemt Hans Homblé je mee in de wereld van de gelovige jongeren vandaag. Wie zijn deze jongeren en hoe beleven ze hun geloof?Vanuit deze analyse verkent hij ook enkele pistes voor een jeugdpastoraal van de toekomst.

Hans Homblé werkt voor IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen. Hij is er diensthoofd voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.

Woensdag 17 april 2013

Jos Vranckx: Geloof als therapie: zin en onzin

Gezondheid lijkt vandaag belangrijker dan ooit, de gezondheids- en wellness-sectoren groeien. Massa’s mensen jakkeren zich af om er gezond, slank en fit uit te zien. Tegelijk hebben we ons nog nooit zo onzeker en depressief gevoeld. Nieuwe ziekten en syndromen duiken op. De medische consumptie neemt hierdoor almaar toe en wordt onbetaalbaar. De moderne geneeskunde boekt grote successen maar stuit op grenzen. Eén van de oorzaken is het mensbeeld, de scheiding tussen lichaam en geest die de medische praktijk kenmerkt. Toch hebben emoties, menselijke relaties en geloof een veel grotere impact op het lichaam dan gedacht. Een belangrijke ontwikkeling tekent zich ook af inzake spiritualiteit, met de toenemende belangstelling voor praktijken die uitgaan van eenheid van lichaam, geest en ziel zoals yoga en mindfulness naast vormen van christelijke gebedsgenezing en bedevaarten. In zijn conferentie geeft Jos Vranckx een overzicht van deze ontwikkelingen, de mogelijkheden en de gevaren.

Jos Vranckx was tot 2007 journalist bij Gazet van Antwerpen en verantwoordelijk voor de sectoren gezondheid, welzijn en zingeving. Hij is ook medeoprichter en medewerker van het christelijke opinieweekblad Tertio. Als auteur schreef hij o.a. Geloof als geneesmiddel. De vergeten factor X?(Davidsfonds, 2008).

Woensdag 8 mei 2013

Missie: een monoloog door Marcel Thijs

Een epische evocatie van de moderne Damiaan in het rumoerige oorlogsgebied van de Grote Meren in Oost-Congo: de missionaris van vandaag die geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn levenskeuze. De veranderingen in de maatschappij, de behoudende leer van de Kerk, zijn menselijke onmacht tegenover de oorlogsgruwelen, zijn kleine persoonlijke zorgen, zijn twijfels tegenover zijn liefdevol Godsbeeld, maar vooral de blijvende en consequente visie op zijn ideaal, het passeert allemaal de revue in deze monoloog, soms aangrijpend, steeds onderhoudend en gekruid met humor.

Toneelacteur Marcel Thijs brengt dit stuk van de hand van schrijver David Van Reybrouck, auteur van Congo. Een geschiedenis (De Bezige Bij, 2010). Marcel Thijs speelt al jaren toneel in diverse gezelschappen in Tienen, Landen en momenteel in Lier. Hij voelt zich heel erg betrokken bij het stuk Missie vanwege nauwe familiebanden met het hoofdpersonage.