Op zondag 21 april 2013 vindt Erfgoeddag 2013 plaats. Dit jaar luidt het thema Stop de tijd!. Ook het Project Damiaan Vandaag neemt deel aan deze Erfgoeddag. Op zondag 21 april 2013, van 10.00 tot 18.00 uur, bent u in het Damiaancentrum in Leuven welkom voor volgende activiteiten:

 

Fototentoonstelling Damiaan vereeuwigd voor de lens

Damiaan voor zijn vertrek naar de missies in 1863, copyright DDIC

Damiaans leven viel samen met de opkomst en de doorbraak van de fotografie. Hoewel deze uitvinding een snelle verspreiding kende, werd Damiaan slechts een tiental keren gefotografeerd, vanaf zijn vertrek naar de missies (1863) tot op zijn sterfbed (1889). Beslissende momenten waren het waarop de fotograaf de tijd stopte en het moment vereeuwigde. Hoewel gering in aantal circuleerden de foto’s wereldwijd en bepaalden sterk de beeldvorming rond Damiaan. Voor de hedendaagse mens, levend in een beeldcultuur, vormen ze de meest directe en persoonlijke ontmoeting met Damiaan. We presenteren de foto’s chronologisch en vertellen hun verhaal, van hun ontstaanscontext tot op vandaag. Duidelijk wordt dan dat deze foto’s de tijd hebben stilgelegd. Ze groeiden uit van gedateerde tijdsdocumenten tot tijdloze beeldiconen. Duidelijk wordt ook dat Damiaans verhaal ook het verhaal is van de fotografie als opkomend massamedium.

Workshop Damiaan, zeg(t) cheese (speciaal voor kinderen)

We kruipen in de huid van Pater Damiaan voor zijn vertrek naar de missies. Voor zijn familie en vrienden liet Damiaan zich toen fotograferen. Je trekt een zwarte mantel aan, zet een brilletje op, neemt een missionariskruis en bijbel in de hand en je laat je fotograferen als een negentiende-eeuwse missionaris voor zijn vertrek. Jouw missionarisportret wordt via mail opgestuurd!

 

Voor meer info: 016 31 63 68 en info@damiaanvandaag.be