Maandagnamiddag 27 mei kwam de Amerikaanse professor Fred Woods (Brigham Young University in Provo, Utah, Verenigde Staten) in het Damiaancentrum in Leuven tekst en uitleg geven bij zijn documentaire The Soul of Kalaupapa (‘De Ziel van Kalaupapa’). Hij doet onderzoek naar o.a. Pater Damiaan, de aanwezigheid van de mormoonse gemeenschap op Kalaupapa en de spiritualiteit en de filosofie van Kalaupapa. Een goede vriend van professor Woods, Jean Huysmans, vergezelde hem en zorgde voor de vertaling.

Met deze documentaire wil Woods het wonderlijke verhaal van de Kalaupapa-ervaring vertellen. Tussen 1866 en 1969 bracht de overheid de met lepra besmette Hawaiianen gedwongen samen in de melaatsennederzetting op Molokaï. Als vreemden werden ze gedropt in een onherbergzame omgeving. Ondanks verschillen van geloof en levensovertuiging vonden de inwoners van Kalaupapa elkaar in ziekte en lijden.

Waar religies en levensbeschouwingen elders elkaars rivalen waren, leefden hun vertegenwoordigers en aanhangers op Molokaï vriendschappelijk en respectvol samen. De gedeelde ervaring van ziekte en lijden deed alle grenzen vervagen en verschillen verbleken. De geest , de ziel van Kalaupapa is die van broederlijkheid, respect en vriendschap. De katholieke Pater Damiaan en de mormoon Jonathan Napela gaven van bij hun aankomst in de nederzetting in 1873 het voorbeeld. Ze werden goede vrienden. Beiden maakten mee van Kalaupapa een plek van dialoog en oecumene, een spirituele plek.

Professor Fred Woods (links) en Jean Huysmans (rechts)

Over de ziel van deze bijzondere plek en haar  grenzeloze spiritualiteit daarover heeft professor Woods het tijdens deze namiddagbijeenkomst gehad. De namiddag begon met de vijftig minuten durende documentaire waarin Woods mensen die zelf in de melaatsenkolonie op Kalaupapa hebben gezeten, aan het woord laat over hun Kalaupapa-ervaring. Het levert een prachtig document op dat overloopt van hartelijkheid, broederlijkheid, en respect voor elkaar, ongeacht geloof en afkomst. Opvallend is ook de dankbaarheid die deze mensen tonen tegenover God, ook al maakten ze zoveel moeilijke momenten door. De mensen op Kalaupapa vormden één familie en wilden dan ook, hoe tegenstrijdig het ook moge klinken, niet meer weg van deze plek.

Presentatie van Professor Woods over de Ziel van Kalaupapa in de conferentiezaal van het Damiaancentrum

Na de documentaire gaf professor Woods nog wat meer achtergrond in een korte lezing. Opnieuw gaf hij een stem aan de mensen die hun Kalaupapa-ervaring met hem wilden delen. De boodschap die hij via deze getuigen wilde brengen is er één van bruggen bouwen en elkaar de hand reiken over verschillen en twistpunten heen. Het is een oproep om de geest van oecumene, de geest van Damiaan, die heerste op Kalaupapa en waarover deze getuigen zo vurig spreken, ook te laten waaien in ons eigen leven. Professor Woods vatte zijn boodschap kort en bondig samen met volgende spreuk: “In het nodige, eenheid; in het onnodige, vrijheid; en in alles, liefde”.

U kunt de integrale lezing  van professor Woods hieronder downloaden:

-Originele tekst lezing: Lecture for Damien Center by Fred Woods

-Nederlandse vertaling: Vertaling lezing Dr Woods