Op aanstaande zondag 25 augustus neemt het Damiaancentrum deel aan Leuven Autovrij.

Op deze zondag, van 10 tot 18 uur, zetten we Damiaan extra in de kijker met volgende activiteiten:

 

EXPO Held en heilige ( in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven)

Deze expo Held én heilige werpt aan de hand van origineel beeld- en bronnenmateriaal (foto’s, affiches, kranten, citaten, getuigenissen,…) een blik op de heldenstatus van Pater Damiaan vanaf zijn vertrek naar Molokaï in 1873 tot en met zijn heiligverklaring in 2009. Langzaam kreeg Damiaans werk op Molokaï bekendheid en groeide zijn heldenstatus. Bij zijn dood ging er een schokgolf door de wereld. De pers wereldwijd schreef over de dood van de Held van Molokaï. Na zijn dood kreeg Damiaans levenswerk nog meer weerklank. De bewondering en de verering van zijn figuur groeiden zienderogen. Tal van herdenkingen en vieringen brachten Damiaans heldendaden nadrukkelijker in beeld, zoals in 1936 de overbrenging van zijn lichaam, in 1989 de honderdste verjaardag van zijn overlijden, in 1995 zijn zaligverklaring, in 2005 de Grootste Belg-verkiezing en in 2009 zijn heiligverklaring. Het zijn sleutelmomenten in de publieke heldenverering van Damiaan. “Onze” held is echter niet zonder meer een klassieke held met bovenmenselijke kwaliteiten. Zijn geloofsovertuiging maakte van Pater Damiaan, een mens met zwakten en gebreken, een christelijke held en heilige. Ook dat wil deze tentoonstelling in de verf zetten.

EXPO Damiaan voor de lens (in de Sint-Antoniuskapel, Damiaanplein, 3000 Leuven)

Damiaans leven viel samen met de opkomst en de doorbraak van de fotografie. Hoewel deze uitvinding een snelle verspreiding kende, werd Damiaan slechts een tiental keren gefotografeerd, vanaf zijn vertrek naar de missies (1863) tot op zijn sterfbed (1889). Beslissende momenten waren het waarop de fotograaf de tijd stopte en het moment vereeuwigde. Hoewel gering in aantal circuleerden de foto’s wereldwijd en bepaalden sterk de beeldvorming rond Damiaan. Voor de hedendaagse mens, levend in een beeldcultuur, vormen ze de meest directe en persoonlijke ontmoeting met Damiaan. We presenteren de foto’s chronologisch en vertellen hun verhaal, van hun ontstaanscontext tot op vandaag. Duidelijk wordt dan dat deze foto’s de tijd hebben stilgelegd. Ze groeiden uit van gedateerde tijdsdocumenten tot tijdloze beeldiconen. Duidelijk wordt ook dat Damiaans verhaal ook het verhaal is van de fotografie als opkomend massamedium.

 

Het is een ideale gelegenheid om beide Damiaantentoonstellingen gelijktijdig te bezoeken!

Ook wie deze tentoonstelling al heeft bezocht, is van harte welkom in het Damiaancentrum. We bieden onze bezoekers op deze bijzondere zondag immers de kans om even stil te vallen met een (h)eerlijk drankje van de Wereldwinkel.

 Hopelijk mogen we op deze zondag verwelkomen!

 Voor meer informatie: 016 31 63 68 en info@damiaanvandaag.be