Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag, in samenwerking met het CCV-Partner in christelijk vormingswerk en de Universitaire Parochie, ook dit najaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) organiseren wij dit najaar een drietal conferenties rond Vaticanum II. We sluiten dit najaar gewoontegetrouw af met de kerstbezinning. Meer details over het programma vindt u hieronder.

VATICANUM II, VERNIEUWING OF VERNIELING…

Een drieluik door Juliaan Vandekerkhove

 

Woensdag 25 september 2013

Aanloop en verloop

Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) kwam voor velen onverwacht. Toch waren er in de eerste helft van de twintigste eeuw enkele tekenen van ontwikkeling binnen de kerkgemeenschap die als een stille aanloop kunnen beschouwd worden. De doorbraak komt er met Johannes XXIII (1958-1963) die droomde van een aggiornamento (de kerk dichter brengen bij de hedendaagse tijd). Er werd veel hoop gewekt, binnen en buiten de katholieke kerk. De verwachtingen waren hoog gespannen. Een historisch overzicht van de aanloop naar en het verloop van het Concilie.

Woensdag 16 oktober 2013

De inhoud

De inhoud en het volume van de zestien conciliedocumenten verschillen heel wat. Het zijn compromisteksten die toch uitzicht geven op een terugkeer naar de bronnen.

De kerk zou zich bezinnen over wie ze eigenlijk is als Volk van God, een gemeenschap van gelijkwaardige volgelingen van Jezus Christus (Lumen Gentium) en op wat ze voor de wereld te betekenen heeft (Gaudium et Spes). De liturgie zou gevierd worden in de volkstaal. De sacramenten zouden meer en meer gemeenschappelijk gevierd worden. Overbodige structuren zouden verdwijnen. Het volwassen geweten van mensen zou voorrang krijgen op wetten en voorschriften. Een inhoudelijk overzicht.

Woensdag 6 november 2013

Uitlopers en terugslag

Voor sommigen was het Tweede Vaticaans Concilie een bevrijdende vernieuwing die moest voortgezet en verder ontwikkeld worden. Voor anderen was het een beangstigende vernieling die zo gauw mogelijk ongedaan moest gemaakt worden. Daartussen waren er ook de pogingen tot ‘bijsturing’ (zoals tijdens de bisschoppensynode van 1985); de subtiele ombuiging en uitholling. En waar staan we nu? Is er ruimte voor de conciliaire erfenis die voor de generaties van vandaag een grote onbekende is? Een overzicht van de uitdagingen.

 

Juliaan Vandekerkhove is kerkhistoricus. Als student in Rome heeft hij het Concilie (1962-1965) van nabij mogen beleven. In Leuven (CKS), Antwerpen (CPRL) en Brussel (HIGW) doceerde hij vele jaren de cursus Kerkgeschiedenis-Vaticanum II. Nu is hij provinciale overste van de paters van de Heilige Harten (picpussen) en vrijwillig voorganger in de parochie Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in Mechelen.

 

Woensdag 18 december 2013

Kerstbezinning

De geboorte van een kind ontroert ons. Kan de geboorte van het Kerstkind ons hart nog raken? In woord en lied, in gedicht en symbool willen we het geheim van Jezus’ menswording naderbij brengen.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Waar en wanneer? De samenkomsten gaan steeds door op woensdagavond in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven, telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Parkeermogelijkheid: parking Jozefieten, Damiaanplein.

Bijdrage? 4 euro (niet-studenten) en 2 euro (studenten).

Voor meer informatie: tel. 016 31 63 68 of contacteer ons via contact