Op zaterdag 21 september 2013 vindt er van 13 tot 17 uur een Vredespicknick plaats in het Rambergpark van Leuven. Deze picknick is een initiatief van Grenzen Bewegen Leuven ten voordele van het Vluchtelingenhuis in Wilsele. Pickickbuffet aan democratische prijzen voor een goed doel.

Praktische info

Locatie: Rambergpark (ingang via Naamsestraat 70 of via de Ramberg. Bij regenweer gaat de picknick door in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, Leuven

Graag inschrijven bij grenzenbewegenleuven@gmail.com of bij één van de organisatoren (zie hieronder).
Dat maakt onze voorbereiding makkelijker.

 

Het vluchtelingenhuis in Wilsele

opende zijn deuren op 1 juli 2012. Het biedt tijdelijke opvang aan vluchtelingen. Prioriteit gaat naar de meest zwakken zoals vluchtelingen zonder papieren, vrouwen al of niet met kinderen en jongvolwassenen. Het gaat om vluchtelingen die omwille van uiteenlopende redenen tijdelijk geen thuis of onderdak hebben. Het vluchtelingenhuis wil voor hen een springplank zijn om even te verpozen en te werken aan hun toekomst.
Ze worden begeleid door professionele mensen en zo nodig bijgestaan door een advocaat, psycholoog of therapeut. Ook heel wat vrijwilligers zijn actief op verschillende terreinen: aanleren Nederlandse taal, hen begeleiden naar officiële instanties, aanleren computervaardigheden, ontspanning en ontmoeting.
Het vluchtelingenhuis is een privé-initiatief van de vrijwilligers van het comité ‘Recht op Migratie’. Om de huur en de maandelijkse algemene kosten te betalen, werd een steuncomité opgericht. Meer dan 200 personen steunen momenteel het vluchtelingenhuis via een eenmalige gift of een maandelijkse bijdrage.

Meer info of zin om samen te werken?

vluchtenlingenhuis.leuven@gmail.com of 0495 80 31 67
Aarschotsesteenweg 366, 3012 Wilsele

 

Grenzen Bewegen Leuven

is een interlevensbeschouwelijke vereniging in Leuven, ontstaan in 2010 naar aanleiding van het Pater Damiaanjaar. In 2010 organiseerde de groep een eerste viering waarbij vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen verwoordden hoe Pater Damiaan hen nog steeds inspireert. In 2011 werd een tweede viering georganiseerd met als thema ‘grenzen bewegen’. Sindsdien gaat de groep verder onder die naam.
Grenzen Bewegen Leuven verenigt mensen en organisaties die allen willen bijdragen aan een samenleving van wederzijds respect voor verschillen. Ze geloven dat door de verschillen heen er voldoende raakpunten zijn. Die raakpunten willen ze benadrukken en versterken.
De volgende groepen en organisaties werken samen bij Grenzen Bewegen Leuven: Damiaancentrum, Baha’i-gemeenschap van Leuven, het Hindoeïsme, Al Daliel, Protestantse Kerk Leuven, Vrijzinnige humanisten en Huis van de Mens Leuven, Universitaire Parochie KULeuven, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ACW Leuven en sympathisanten.

Meer info of zin om samen te werken?

grenzenbewegenleuven@gmail.com of 016 23 56 35
http://www.bloggen.be/grenzenbewegenleuven