Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft beslist om een deel van de ‘Damiaancollectie’ (de historisch collectie documenten van en over Pater Damiaan die bewaard wordt in Leuven) in te schrijven op de Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat om archiefstukken die rechtstreeks verband houden met de figuur Damiaan en zijn verblijf op Hawaï en Molokai zoals brieven van en aan Damiaan, boekhoudkundige stukken, foto’s en persknipsels van tijdens zijn leven. Daarnaast werd ook de verzameling schilderijen en tekeningen van Edward Clifford, een Engelse kunstenaar (1844-1907), die pater Damiaan in 1888 bezocht op Molokaï, opgenomen.

Portret Damiaan door Edward Clifford

Het Topstukkendecreet (2003) regelt de bescherming van cultuurgoederen die omwille van hun uitzonderlijke cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap bewaard moeten blijven. Op dit moment zijn er 397 individuele stukken en 38 verzamelingen opgenomen in de Topstukkenlijst.

Over de Damiaancollectie zegt minister Schauvliege: “Het archief en de documentatie van en over pater Damiaan zijn een unieke getuigenis van het leven van deze bijzondere persoon. Onder meer als herinnering aan zijn missiewerk en het proces tot heiligverklaring, en aan het missiewerk in het algemeen, is dit archief onmisbaar voor ons collectief geheugen.”

Bron: Kunsten en erfgoed