Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag, in samenwerking met de Universitaire Parochie, ook dit voorjaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

De samenkomsten gaan steeds door op woensdagavond in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven, telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Bijdrage: 4 euro (studenten: 2 euro). Parkeermogelijkheid: parking Jozefieten, Damiaanplein.

 

Woensdag 22 januari 2014

Katie Velghe: Gelukkig gezin. Zin vinden in het leven van elke dag

Een gelukkig gezin opbouwen is nog steeds de droom van heel veel mensen. Maar kunnen we hier wel aan ‘bouwen’? Wat als onze plannen doorkruist worden? Of als dromen heel gewoon opdrogen in het leven van elke dag? Of wat als we gekwetst worden door wie het dichtst bij ons staat? We gaan op zoek naar bronnetjes van geluk, die te vinden zijn in het leven van elke dag. Hierbij zijn eeuwenoude monastieke wijsheden, de kracht van een levendig geloof en ervaringen uit het leven van heel gewone gezinnen onze gids.

Katie Velghe studeerde Germaanse filologie en godsdienstwetenschappen. Sinds 2001 werkt ze voor de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal, KU Leuven, rond thema’s als spiritualiteit in een relatie en in het dagelijks gezinsleven, geloofscommunicatie met kinderen, groeien in vergeving, rouwverwerking. Over deze thema’s geeft zij vormingen en schrijft zij artikels en boeken.

 

Woensdag 26 februari 2014

Gust Rector: Park Passionisten. Passie voor mensen, park voor iedereen

Na vele jaren van voorbereiding komt de realisatie van het project “Park Passionisten” in Tienen dichterbij! Het zaadje dat in 1971 ontkiemde in het klooster van de zusters van het Heilig Kruis groeit stilaan uit tot een gedurfd zorg- en woonvernieuwingsproject dat steunt op sociale cohesie, samenwerking, en het parochieleven. Bij het ontwerp werd stilgestaan bij de vooruitstrevende concepten van parkstructuur, levenslang wonen, de integratie van kwetsbare doelgroepen en het intergenerationeel aspect. Er wordt wisselwerking én samenwerking beoogd van zorgverlening tussen inwoners van de woonwijkomgeving, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners.

Gust Rector is algemeen directeur van de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen in Tienen. Hij is één van de bezielers en drijvende krachten achter het project Park Passionisten, een vernieuwend woon- en leefproject voor kwetsbare mensen.

 

Woensdag 23 april 2014

Herman De Dijn: Heilige Plaatsen

Wetenschappelijk gesproken zijn alle plaatsen gelijkwaardig in betekenis: het zijn gewoon coördinaten in een ruimtelijk netwerk. Maar in de leefwereld van mensen is niet de ruimte, maar de plaats, welbepaalde plaatsen, het centrale. “Belang hechten aan een welbepaalde plaats”, zo zegt de Amerikaanse theoloog Walter Brueggeman, “is een protest tegen de heilloze drang tot altijd maar verdere verovering van de ruimte. Het is de bevestiging dat de menselijkheid niet in de vlucht vooruit, in afstandname, in afwezigheid van betrokkenheid, of in loutere ‘vrijheid van’ kan gevonden worden”. Zoals altijd herneemt religie op een hoger plan wat al in de gewone leefwereld aanwezig is. Vandaar dat (haast) elke godsdienst heilige plaatsen kent. Ook in de christelijke leefwereld zijn bepaalde plaatsen en tijdstippen ten diepste verbonden met de gewijde geschiedenis en de gewijde geografie. We zullen niet alleen ingaan op de betekenis van heilige plaatsen, maar ons ook afvragen of er een typisch christelijke houding is daartegenover.

Herman De Dijn is filosoof en emeritus gewoon hoogleraar van het Hoger Instituut van Wijsbegeerte, KU Leuven. Zijn filosofisch-wetenschappelijke interesse reikt van de filosofie van Spinoza en Hume tot de toekomst van de religie in de 21ste eeuw en hedendaagse debatten over ethische vraagstukken. Recente publiceerde hij Spinoza: de doornen en de roos verschenen (Pelckmans & Klement, 2009) en samen met collega Arnold Burms, De sacraliteit van leven en dood. Voor een brede bio-ethiek (Pelckmans & Klement, 2011).

 

Woensdag 7 mei 2014

Jan De Volder: De geest van Damiaan. Een heilige voor onze tijd

Iedere tijd heeft zijn beeld van pater Damiaan. Al tijdens zijn leven tussen de melaatsen van Molokaï en bij zijn dood in 1889 genoot hij faam van heiligheid. In 1936 veroorzaakte de overplaatsing van zijn lichaam naar België een nooit gezien volkstoeloop. Ook vandaag nog zijn weinig Belgen zo wereldwijd bekend als hij. Een bronzen beeld herdenkt hem in het Capitool in Washington DC. Maar is het niet merkwaardig dat zijn ster met de tijd niet is gaan tanen? Dat zijn populariteit niet alleen de tand des tijds, maar ook de secularisatie overleefde? In 2005 verkozen Nederlands- en Franstalige Belgen hem tot hun grootste landgenoot. In 2009 verklaart paus Benedictus XVI hem heilig. Hoe komt het dat Damiaan zoveel mensen aanspreekt, over de grenzen van taal, cultuur, afkomst, ja zelfs van godsdienst heen? Wat is zijn geheim? Wat is er in Damiaans leven dat een universele snaar raakt? Jan De Volder gaat in deze lezing op zoek naar de ware geest van Damiaan.

Jan De Volder is licentiaat Romaanse filologie en doctor in de hedendaagse geschiedenis. Als redacteur van het weekblad Tertio schrijft hij wekelijks over religie, cultuur, politiek en samenleving. In 2009 verscheen van zijn hand De geest van Damiaan. Een heilige voor onze tijd (Lannoo, 2009).