Het bedevaartthema voor 2014 luidt: ONS GELOOF BELEVEN geïnspireerd door Sint-Jozef en Pater Damiaan.

We kijken naar Sint-Jozef, maar we kijken heel bewust ook naar Pater Damiaan omdat het dit jaar precies 5 jaar geleden is dat hij werd heilig verklaard en bovendien precies 125 jaar geleden dat hij gestorven is, en 150 jaar dat hij tot priester gewijd werd. Een reden om hem uitdrukkelijk bij onze bedevaarten te betrekken.

Vijf jaar geleden hebben we gebeden rond ‘Groeien in geloof’. Dit jaar willen we er de nadruk op leggen dat geloven handen en voeten moet krijgen in ons leven van elke dag.

Wij willen ons dit jaar bezinnen over de vraag: hoe kunnen we als christen en als kerkgemeenschap altijd weer opnieuw en dieper de rijkdom van het geloof ontdekken en ervan leven, in de wereld van vandaag? De nadruk ligt dus op het ‘beleven’: ‘niet alleen woorden maar daden’! Zowel de geloofshouding van Sint-Jozef, zoals we die kunnen aflezen uit de schaarse evangelieverhalen over hem, als de geloofshouding van de heilige Pater Damiaan kunnen inspirerend werken.

De Sint-Jozefbedevaarten in 2014 beginnen op maandag 3 maart en eindigen op donderdag 27 maart. Er zijn geen bedevaarten op Aswoensdag 5 maart.

Van maandag 3 t.e.m. donderdag 27 maart zijn er bedevaartmissen, van maandag t.e.m. donderdag, telkens om 10 en om 11.30 uur.

Het Sint-Jozefheiligdom bevindt zich aan het Damiaanplein te Leuven.

Wie op bedevaart komt kan voor en na de vieringen in de kerk steeds terecht in het Damiaancentrum, St. Antoniusberg 5.

 

Voor inlichtingen betreffende de organisatie van de bedevaarten:

Pater Jef Tops: Telefoon: 016/31.63.67 en 0497/69.06.70

E-mail: jozef.tops@telenet.be

Als u tijdens de bedevaarten inlichtingen wenst over de uren van de eucharistievieringen belt u naar het nummer 016/31.63.68.