In Leuven overleed op 21 maart 2014 zuster Yvonne Reynaerts.

Ze werd geboren op 3 juli 1934 in een groot gezin in Koninksem (Tongeren). In 1956 trad ze in bij de Zusters van de Heilige Harten in Loonbeek en in 1962 sprak ze in het hoofdklooster van Parijs haar eeuwige geloften uit. Ze is dan echt de weg gegaan van dienstbaarheid aan God en aan de mensen. De verschillende opdrachten die ze kreeg in verschillende kloosters zijn daarvan de illustratie: huishoudelijke taken, chauffeur en econome in Heverlee, Tongeren, het Nederlandse Meerssen en het Waalse Petit-Rechain.

copyright Damiaan Vandaag

Ze was een van die onopvallende kloosterzusters die nochtans door hun aan God toegewijd leven, door hun dagelijks gebed, door hun hulpvaardigheid en dienstbaarheid mee helpen het sociale en geestelijke weefsel van de samenleving in stand te houden. Op hoge leeftijd droeg ze nog de zorg voor haar zwaar zieke zus, kloosterzuster zoals zij.

Tenslotte werd ze onlangs ernstig getroffen en opgenomen in UZ Gasthuisberg, waar ze overleed. De voorganger bij de uitvaartliturgie merkte fijntjes op dat de dag van haar begrafenis samenviel met de sterfdag, twee eeuwen geleden, van de stichter van de kloosterorde van de Heilige Harten. Een teken ‘uit de hemel’ dat zuster Yvonne de hartelijkheid van Jezus en van Maria goed heeft aangevoeld en er ten volle naar heeft geleefd.