Pater Damiaan blijft een wegwijzer, ook voor mensen vandaag. Daarom biedt het Project Damiaan Vandaag, in samenwerking met de Universitaire Parochie, ook dit voorjaar een reeks voordrachten met uitwisseling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelijke thema’s.

De samenkomsten gaan steeds door op woensdagavond in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven, telkens van 20.00 tot 22.00 uur. Bijdrage: 4 euro (studenten: 2 euro). Parkeermogelijkheid: parking Jozefieten, Damiaanplein.

 Jan De Volder: De geest van Damiaan. Een heilige voor onze tijd

Iedere tijd heeft zijn beeld van pater Damiaan. Al tijdens zijn leven tussen de melaatsen van Molokaï en bij zijn dood in 1889 genoot hij faam van heiligheid. In 1936 veroorzaakte de overplaatsing van zijn lichaam naar België een nooit gezien volkstoeloop. Ook vandaag nog zijn weinig Belgen zo wereldwijd bekend als hij. Een bronzen beeld herdenkt hem in het Capitool in Washington DC. Maar is het niet merkwaardig dat zijn ster met de tijd niet is gaan tanen? Dat zijn populariteit niet alleen de tand des tijds, maar ook de secularisatie overleefde? In 2005 verkozen Nederlands- en Franstalige Belgen hem tot hun grootste landgenoot. In 2009 verklaart paus Benedictus XVI hem heilig. Hoe komt het dat Damiaan zoveel mensen aanspreekt, over de grenzen van taal, cultuur, afkomst, ja zelfs van godsdienst heen? Wat is zijn geheim? Wat is er in Damiaans leven dat een universele snaar raakt? Jan De Volder gaat in deze lezing op zoek naar de ware geest van Damiaan.

Jan De Volder is licentiaat Romaanse filologie en doctor in de hedendaagse geschiedenis. Als redacteur van het weekblad Tertio schrijft hij wekelijks over religie, cultuur, politiek en samenleving. In 2009 verscheen van zijn hand De geest van Damiaan. Een heilige voor onze tijd (Lannoo, 2009).