Op zondag 11 mei ging monseigneur Aloys Jousten, voormalig bisschop van Luik, voor in de Damiaanviering in de Sint-Antoniuskapel opgeluisterd door het koor Gaudeamus uit Wilsele- Putkapel. De picpusjongeren vierden mee en zongen een lied tijdens de offerande.

Copyright Damiaan Vandaag

Na de viering volgde een receptie in het Damiaancentrum. Wie er was, kon het Hawaiiaanse muziekhandschrift uit onze Damiaancollectie bewonderen. Ruben Boon, projectleider van Damiaan Vandaag, sprak over Damiaan en over muziek: “Al in juni, een maand na zijn aankomst, organiseerde Damiaan een prachtige processie met zangers en muzikanten. Een jaar na zijn aankomst vrolijkte een fanfare met aangename deuntjes de melaatsenkolonie op. Damiaan richtte ook verschillende gelegenheidskoren op. En hij zorgde voor instrumenten. Bij begrafenissen, processies of ontvangst van hoog bezoek klonk er steeds muziek. Zijn zangers en muzikanten luisterden ook de liturgie op. Damiaan was echt fier op zijn muzikanten. Bezoekers staken hun bewondering niet onder stoelen of banken. Met muziek bracht Damiaan de melaatsenkolonie opnieuw tot leven. Muziek verdreef de zorgen en verzachtte het leed van de ziekte en de verbanning. Muziek bracht de zieke Hawaiianen vreugdevol samen en smeedde van zieke individuen opnieuw een leefbare gemeenschap”.

Copyright Damiaan Vandaag

Nadien wuifden we samen de picpusjongeren uit. In de namiddag keerden ze terug naar Parijs. Muziek bracht ons vreugdevol samen in Damiaans geest.

Copyright Damiaan Vandaag