Van begin juli tot eind oktober loopt deze tentoonstelling in de kerk aan het Damiaanplein in Leuven. Aan de hand van origineel beeld- en bronnenmateriaal (foto’s, affiches, kranten, citaten, getuigenissen,…) belicht deze expo de heldenstatus van Pater Damiaan vanaf zijn vertrek naar Molokaï in 1873 tot en met zijn heiligverklaring in 2009. Deze tentoonstelling laat...