In samenwerking met THOMAS, het godsdienstonderwijsproject van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, maakt Damiaan Vandaag de komende drie schooljaren werk van een geactualiseerd educatief aanbod rond Damiaan en zijn actuele boodschap en waarden (geloof, inspiratie, engagement, solidariteit, inclusie, diversiteit, waardigheid, respect, dialoog, enz), gericht op het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, het beroepssecundair onderwijs en het hoger onderwijs.

Dat zal zich concreet vertalen in 6 lespakketten met nieuwe invalshoeken, inhouden, werkvormen en pasklare lessuggesties. Misschien hebt u zelf wel bepaalde thema’s, invalshoeken of didactische suggesties in gedachten die zeker niet zouden mogen ontbreken, deel ze met ons. Wordt zeker vervolgd. Voor suggesties en meer info: info@damiaanvandaag.be of 016 31 63 68.

Bestaande educatieve Damiaanpakketten

Twee reeds bestaande educatieve Damiaanpakketten op de THOMAS-website blijven GRATIS digitaal beschikbaar voor alle geïnteresseerden:

• Algemeen didactisch bundel rond Damiaan, klik hier

• Didactische suggesties Damiaan voor het kleuter- en lager onderwijs 1ste graad, klik hier

Nieuwe educatieve Damiaanpakketten

Vier nieuwe educatieve Damiaanpakketten zijn nu GRATIS beschikbaar op de THOMAS-website:

  • Damiaanlespakket voor het buitengewoon secundair onderwijs, klik hier
  • Damiaanlespakket voor het hoger onderwijs, klik hier
  • Damiaanlespakket voor de tweede en derde graad van het lager onderwijs, klik hier
  • Damiaanlespakket voor het beroepssecundair onderwijs, klik hier