In samenwerking met THOMAS, het godsdienstonderwijsproject van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, maakte Damiaan Vandaag werk van een geactualiseerd educatief aanbod rond Damiaan en zijn actuele boodschap en waarden (geloof, inspiratie, engagement, solidariteit, inclusie, diversiteit, waardigheid, respect, dialoog, enz), gericht op het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, het beroepssecundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs en het hoger onderwijs.

Hieronder vind je een overzicht van de educatieve pakketten.

Nieuwe educatieve Damiaanpakketten

Zes nieuwe Damiaanlespakketten GRATIS beschikbaar en downloadbaar.

  • Damiaanlespakket voor het kleuteronderwijs, klik hier
  • Damiaanlespakket voor het lager onderwijs, klik hier
  • Damiaanlespakket voor het secundair onderwijs, klik hier
  • Damiaanlespakket voor het beroepssecundair onderwijs, klik hier
  • Damiaanlespakket voor het buitengewoon onderwijs, klik hier
  • Damiaanlespakket voor het hoger onderwijs, klik hier

Bestaande educatieve Damiaanpakketten

Twee reeds bestaande educatieve Damiaanpakketten op de THOMAS-website blijven GRATIS digitaal beschikbaar voor alle geïnteresseerden:

  • Algemeen didactisch bundel rond Damiaan, klik hier
  • Didactische suggesties Damiaan voor het kleuter- en lager onderwijs 1ste graad, klik hier

Deze lespakketten blijven we ook in de komende jaren zeker aanpassen en verbeteren op basis van opmerkingen en suggesties van leerkrachten en andere geïnteresseerden.

Misschien heb je zelf wel opmerkingen, bepaalde thema’s, invalshoeken of didactische suggesties in gedachten die niet zouden mogen ontbreken, deel ze met ons. Voor suggesties en meer info: info@damiaanvandaag.be of 016 31 63 68.