Damiaan Vandaag staat gelukkig niet alleen. Samen met andere instellingen, organisaties en initiatieven houdt Damiaan Vandaag de inspiratie van Damiaan levendig en draagt het Damiaans boodschap van hoop, respect en verbondenheid uit. Hieronder vindt u een overzicht van onze partners.

LogoHHarten_3

De Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria

Damiaan Vandaag is het Damiaanproject van de Vlaamse en Nederlandse paters van de Heilige Harten.
Klik hier voor meer info over de Congregatie van de Heilige Harten.

Damiaanmuseum

Damiaanmuseum

Het vernieuwde Damiaanmuseum in Tremelo is een eigentijds en interactief belevingscentrum waar je het spoor volgt van Damiaan. Het museum loodst je doorheen de verschillende periodes in het leven van deze Grootste Belg en toont dat Damiaan ook vandaag een bron van inspiratie is.

Damiaan Vandaag geeft mee vorm en kleur aan het vernieuwde Damiaanmuseum op het vlak van collectiebeheer,  tentoonstelling, educatie, communicatie, vrijwilligerswerking, enz.

Klik hier voor meer info over het Damiaanmuseum.

logo_dactie_verkleind

  Damiaanactie

In de geest van Damiaan bestrijdt Damiaanactie op drie continenten, Afrika, Azië, Amerika, drie ziekten, lepra, leishmaniasis en tuberculose (tbc).  Damiaanactie kiest voor een gezondheidszorg die voorkomt en geneest, en bestrijdt ook het hardnekkige sociale stigma dat op deze ziekten rust. Damiaanactie kan rekenen op een grote groep van gedreven en enthousiaste vrijwilligers in eigen land om hun projecten in het Zuiden waar te maken.

Damiaan Vandaag en Damiaanactie werken nauw samen in het nieuwe eigentijdse en interactieve Damiaanmuseum in Tremelo waar ze samen Damiaans boodschap van hoop, respect, inzet en verbondenheid uitdragen.

Klik hier voor meer info over Damiaanactie.

kadoclogo

KADOC-KU Leuven

Er is geen domein van onze samenleving te bedenken waar religie geen invloed op uitoefende. Onderwijs, ziekenzorg, sociale actie, kunst, jeugdbeweging en ontwikkelingssamenwerking, maar ook politiek, pers, landbouw en economie. KADOC – Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven – is het centrum dat zich toelegt op de veilige bewaring, het optimale beheer, de dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed dat het resultaat is van die wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving.

Damiaan Vandaag doet een beroep op de expertise van KADOC-KU Leuven inzake collectiebeheer (inventarisatie, catalogisering, valorisatie en ontsluiting). Daarnaast realiseerden ze samen o.a. Damiaan: held en heilige (een reizende Damiaanexpo) en Damiaan, daar zit muziek in!  (concert en expo rond een Hawaïaans muziekhandschrift uit de Damiaancollectie van Damiaan Vandaag – Paters der Heilige Harten). Damiaan Vandaag deed ook een beroep op de kennis en knowhow van KADOC bij inhoudelijke uitwerking van het vernieuwde Damiaanmuseum.

Klik hier voor meer info over KADOC.

Herita_logo_cmyk_ROOD

Herita

Damiaan Vandaag is partner in het Netwerk Open Monumenten van Herita. Samen willen we iedereen fan maken van erfgoed en warm maken om monumenten te bezoeken.  Lid worden van Herita kan gratis via www.herita.be.

Klik hier voor meer info over Herita.

thomas-godsdienstonderwijs-og

THOMAS – Godsdiensonderwijs.be

Thomas (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking) wil een actieve en interactieve samenwerking creëren tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn. Alle actoren van het Vlaamse godsdienstonderwijs en pastoraal op school kunnen elkaar hier vrij ontmoeten in een kwalitatief kader dat ontworpen en onderhouden wordt vanuit de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Thomas leeft van de overtuiging dat we sterker staan als we samenwerken en dat er doorheen intense interactie samen kan gezocht worden hoe de levensbeschouwelijke en religieuze dimensie van de werkelijkheid voor jongeren op een hedendaagse wijze kan ontsloten worden. Thomas wil in de geest van de nieuwe leerplannen r.-k. godsdienst een werkbaar, praktisch en interactief platform ontwikkelen dat dienstbaar kan zijn voor alle godsdienstleerkrachten en pastoraal werkenden.

Naar aanleiding van de heiligverklaring van Damiaan in 2009 werkte Damiaan Vandaag samen met THOMAS een didactische bundel over Damiaan uit .

Klik hier voor meer info over THOMAS.

 

Logo-Dcentrum_NL

Damiaancentrum Nederland

Stichting Damiaancentrum in Sint-Oedenrode in de provincie Noord-Brabant (Nederland), zet zich in voor kwetsbare en kansarme mensen in de Nederlandse samenleving maar ook daarbuiten.

Klik hier voor meer info over het Damiaancentrum Nederland.