Groepen

Damiaan inspireert jong en oud! Kinderen, jongeren en volwassen worden telkens opnieuw geraakt door Damiaans radicale keuze voor de zwakke en uitgestoten medemens. Pater Damiaan liet een erfenis na die tot op vandaag niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. Zijn radicale keuze , vanuit zijn geloof en waarden, laat mensen vandaag stilstaan bij hun geloof, hun waarden en hun keuzes.

 

copyright Damiaan Vandaag

 

Het Project Damiaan Vandaag wil op de  eerste plaats Damiaans erfenis levend houden. Het wil mensen inspireren met de geest van Damiaan en engageren tot actie voor de medemens in nood. Damiaan Vandaag wil mensen laten nadenken over Damiaan en over zichzelf, over geloof, waarden en keuzes.

 

copyright Damiaan Vandaag

 

Daartoe ontwikkelde Damiaan Vandaag programma’s voor scholen, catechesegroepen en jongerengroepen en voor parochiale verenigingen en bedevaartsgroepen. Jong en oud kan na afspraak terecht bij Damiaan Vandaag, gevestigd in het Damiaancentrum, voor een programma gedragen door drie pijlers: informatie, uitwisseling en bezinning.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een hele of een halve dag met Pater Damiaan, dan werken wij voor u graag een programma uit op maat en naar wens met volgende elementen:

  • Film over Damiaan
  • Rondleiding langs Damiaan-kunstwerken
  • Werkwinkels voor kinderen en jongeren rond Damiaan en zijn actuele boodschap
  • Bezinningsvoor- of namiddag voor jongeren en volwassenen
  • Eucharistie of stiltemoment in de crypte
  • Eigen Damiaan-activiteit

Voor meer informatie, voor de reservatie van uw bezoek, voor het samenstellen van een programma, contacteer ons via het contactformulier.

Voor een voorsmaakje, bekijk dit filmpje: