Geboorte: 3 januari 1840, Ninde-Tremelo. Dezelfde dag gedoopt in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Tremelo.

Sterfdag van jongste zusje: Marie-Melanie, vier jaar oud, op 24 september 1847.

Onderwijs: lagere school, Werchter. Onderwijzers: meester Bols sr. en meester Bols jr.

Eerste Kommunie: Palmzondag 1850.

Eugenie: op 5 april 1854 sterft Damiaans zus Eugenie, mère Alexis van de Ursulinen van Tildonk, in Uden, Nederland.

August De Veuster: begint noviciaat ss.cc. te Leuven in maart 1857, met als kloosternaam Pamfiel.

Braine-le-Comte: Jozef De Veuster begint internaat op 15 mei 1858. Volgt in oktober van dat jaar een retraite gepreekt door een pater Redemptorist.

Postulant: januari 1859. Jozef bezoekt zijn broer Pamfiel en besluit in het klooster van Leuven te blijven als postulant.

Koorbroeder: 2 februari 1859. Begint kloosterleven als koorbroeder, met als kloosternaam Damiaan. Novicemeester is Caprasius Verhaeghe; superior is pater Wenceslas Vincke.

Geloften Pamfiel: eeuwige geloften op 16 juli 1859 in Issy, Frankrijk.

Damiaan priesterkandidaat: augustus 1859. Damiaan wordt toegelaten tot de groep van studenten in opleiding voor het priesterschap.

Einde noviciaat: 7 juni 1860. Damiaan naar Issy voor de laatste maanden van het noviciaatsjaar.

Geloften Damiaan: 7 oktober 1860. Eeuwige geloften. Hij blijft daarna in Issy om verder Latijn, Grieks en filosofie te studeren.

Cursus minor, theologie: Damiaan komt in september 1861 terug naar Leuven om theologie te studeren aan de universiteit.

Priesterwijding Pamfiel: 28 maart 1863. Priesterwijding Pamfiel.

Damiaan – kleine wijdingen: september 1863. Damiaan ontvangt kleine wijdingen in Rombouts-kathedraal, Mechelen.

Pamfiel krijgt ‘obediëntie’: in oktober 1863 kreeg Pamfiel opdracht zich klaar te maken om naar Hawaii te reizen. Vertrek, voorzien voor eind oktober, kan niet doorgaan wegens ziekte van Pamfiel.

Damiaan vervangt hem: 10 oktober 1863. Damiaan vraagt toelating om in Pamfiels plaats te vertrekken (Brief aan de Generale Overste, Parijs).

Toelating bekomen: 15 oktober 1863. Toelating bekomen. Diezelfde dag neemt Damiaan afscheid van zijn familie te Tremelo, de volgende dag neemt hij afscheid van zijn moeder te Scherpenheuvel.

Retraite: 23 oktober 1863. Algemeen overste Euthyme Rouchouze predikt retraite voor de afreizende missionarissen.

Vertrek uit Parijs: op 29 oktober 1863 werd de trein genomen naar Bremen, Duitsland.

Inscheping en afvaart: op 2 november 1863 ingescheept op de ‘R.W. WOOD’; afvaart op 9 novemner 1863 van vijf broeders en tien zusters ss.cc.

Aankomst Honolulu: 19 maart 1864.

Subdiakenwijding: 26 maart 1864.

Diakenwijding: 17 april 1864.

Priesterwijding: 21 mei 1864 in de Onze Lieve Vrouw Koningin van Vrede-kathedraal te Honolulu, door Mgr. Louis Maigret.

Eerste missiepost: in juni 1864 vertrekt Damiaan naar zijn eerste missiepost in Puna, op het grote eiland Hawaii.

Lepra: in januari 1865 verschijnt het eerste officieel decreet ‘To prevent the spreading of Leprosy’.

Kohala-Hamakua: op 19 maart 1865 wisselt Damiaan zijn district met Clemens Evrard en werkt van dan af in het district Kohala-Hamakua.

Kalawao: op 6 januari 1866 worden de eerste melaatsen aan wal gezet in Kalawao. In 1867 wordt een eerste bescheiden hospitaal gebouwd in Kalawao.

Constance: begin 1868 overlijdt Constance, zus van Damiaan, op 40-jarige leeftijd.

Ropert: in oktober 1868 komt Gulstan Ropert Damiaan vervoegen en neemt het district Hamakua over, terwijl Damiaan verder werkt in Kohala.

Kapel: in 1872 bouwt broeder Joseph (Victorin) Bertrand de eerste Sint-Philomenakapel in Kalawao.

Wailuku: 4 mei 1873. Inzegening van de nieuwe kerk van Wailuku door bisschop Maigret, die vrijwilligers vraagt om de zielzorg van de patiënten in Kalawao te behartigen. Damiaan meldt zich.

Molokai: op 10 mei 1873 gaat Damiaan aan land in Kalaupapa op Moloka’i.

Pauline: 4 juli 1873. Pauline zus van Damiaan, zuster Alphonse van de Ursulinen van Tildonk, overlijdt in Uden, Nederland.

Biecht: in oktober 1873, spreekt Damiaan, staande in een roeiboot, zijn biecht aan pater Modest Favens, missieoverste.

Vader: Damiaans vader overlijdt op 4 juli 1874.

Bezoek: in juli 1876 bezoek van Dr. Georg W. Woods, medisch inspecteur bij de US Navy, gestationeerd op de ‘Lackawana’, met speciale opdracht van het ‘Bureau of Medicine and Surgery’ met bijzondere taak een rapport op te maken over de lepra. Zo ontmoette hij Damiaan en werd een fervent bewonderaar.

 Bezoek: in september 1881 bezoek van Prinses Liliuokalani aan Kalawao. Damiaan mocht koninklijk ereteken ontvangen.

Bezoek: in 1884 komt Charles Warren Stoddard, schrijver / journalist, op bezoek en publiceert daarover later in 1892 het boekje ‘The Lepers of Moloka’i’ en daarna ‘Father Damien. The Martyr of Moloka’i’ in 1901.

Melaats: in november 1884 stelt Dr. Eduard Arning de diagnose: pater Damiaan is melaats; pas in 1885 wordt die diagnose officieel bevestigd. In 1886 pas wordt Damiaan geregistreerd als leprapatiënt in de leprozennederzetting Kalawao.

Dutton: Ira Barnes (Joseph) Dutton komt op 29 juli 1886 naar Moloka’i om Damiaan te helpen. Overleden in Honolulu in 1931.

Moeder: Damiaans moeder, Anne-Catherine Wouters, overlijdt op 6 augustus 1886.

Conrardy: de Belgische priester Lambert Conrard komt op 17 mei 1888 naar Kalawao om Damiaan te helpen.

Sinnett: enkele weken later in 1888 komt de Ier James Sinnett naar Moloka’i. Hij was Damiaans verpleger tijdens diens laatste dagen.

 Zusters: op 14 november 1888 aankomst van Mother Marianne en enkele medezusters Franciscanessen.

Möllers: Pater Wendelin Möllers, kapelaan van de zusters benoemd, komt zich vestigen in Kalaupapa.

Doorzetten: in december 1888, niettegenstaande zijn verslechterende gezondheid, blijft Damiaan verder werken aan de restauratie van de Sint-Philomenakerk.

Clifford: enkele dagen voor Kerstmis 1888 komt Edward Clifford Damiaan bezoeken.

Bedlegerig: begin april 1889 is Damiaan verplicht het bed te houden en ontvangt hij de laatste sacramenten.

Overlijden: op maandag 15 april 1889, in de Goede Week, sterft pater Damiaan. De dag daarop wordt hij begraven bij zijn geliefde melaatsen.

Pamfiel: op 16 oktober 1895 vertrekt pater Pamfiel naar Hawaii om in de melaatsennederzetting Kalawao te dienen tot augustus 1897. Pamfiel overleed te Leuven op 29 juli 1909.

Ontgraving: Het stoffelijk overschot van Damiaan wordt op 27 januari 1936 ontgraven en met een militair vliegtuig overgebracht naar Honolulu; vandaar met het troepentransportschip ‘Republic’ overgebracht naar San Francisco en vervolgens naar San Cristobal, Panama.

België: het Belgisch opleidingsschip ‘Mercator’ meert te Antwerpen aan op 3 mei 1936. Het stoffelijk overschot wordt begroet door Koning Leopold III en een groot aantal civiele en kerkelijke autoriteiten. Vanuit Antwerpen wordt Damiaan in een gemotoriseerde lijkwagen naar Leuven gebracht.

Leuven: 4 mei 1936. Plechtige requiemmis gecelebreerd door pater provinciaal Paul Vanhoutte, in aanwezigheid van Kardinaal Van Roey. Pater Damiaan wordt opnieuw begraven in de Sint-Antoniuskapel van de Congegatie van de Heilige Harten te Leuven.

Identificatie: Damiaans rustplaats werd in 1956 geopend om het lichaam te identificeren; een voorbereidende stap in het op gang gebrachte proces van zaligverklaring.

Escobar: in 1969 wordt het door Marisol Escobar gemaakte Damiaanbeeld geïnstalleerd in de Hall of Fame van het Capitool in Washington D.C.

Centennial: grootse plechtigheid in 1989 door de Internationale Gemeenschap van de Heilige Harten; volkse huldigingen worden gehouden in het Heizelstadion in Brussel en ook in zijn geboortedorp Tremelo.

Relikwie: op 15 april 1994 wordt Damiaans graf geopend om zijn rechterhand weg te nemen om als relikwie terug te worden gebracht naar Kalawao en herbegraven te worden in het oorspronkelijke graf.

Zaligverklaring: op 4 juni 1995, pinksterzondag, wordt pater Damiaan door paus Johannes Paulus II plechtig zalig verklaard op de esplanade van de H.Hart-Basiliek van Koekelberg, Brussel. Zijn liturgisch feest is vastgesteld op 10 mei.

Kalawao: plechtige herbegraving van Damiaans rechterhand op 22 juli 1995.

Grootste Belg: in 2005 wordt Damiaan aan Vlaamse zijde verkozen tot Grootste Belg. Aan Waalse zijde eindigt hij op de derde plaats.

Heiligverklaring: 11 oktober 2009. Heiligverklaring Pater Damiaan door paus Benedictus XVI.

 

Samengesteld door Paul Macken ss.cc.